Pečovatelský dům pro handicapované

Pečovatelský dům pro handicapované
Spolupráce:Ildikó Kőmíves, László Nagy
Statika: Ákos Medek, Gergely Szarka / MEDEK Iroda Ltd.
Projekt: Csaba Rosza / PUMPERO Bt.
Adresa: Máriaremetei út 80-82, Budapešť, Maďarsko
Investor:Sarepta Evangelical Institution, Budapešť
Projekt:2012 - 2013
Realizace:2013 - 2015
Užitná plocha:2250 m2


Protestantská harmonie — V roce 2012 vyzvala maďarská Lutheránská církev několik vybraných architektonických kanceláří k účasti v soutěži na modernizaci a dostavbu evangelického domu pro handicapované „Sarepta” společně s návrhem nového residenčního objektu této instituce. Porota složená z profesionálů udělila první cenu Andrási Krizsánovi. Teprve po vydání stavebního povolení byla – souhrou šťastných okolností – církev schopna koupit další parcelu pro novou budovu na ulici Máriaremetei, nedaleko původní lokace uvedené instituce. Tato změna umožnila postavit dvě budovy.

Krizsán dokázal svůj koncept úspěšně přizpůsobit novému místu a soudobou hmotu objektu výborně sladit s okolní zástavbou rodinných domů. Navrhl dvoupodlažní (plus suterén) obytný blok vyhovující potřebám padesáti lidí s postižením.

Ve dvou nadzemních podlažích budovy ve tvaru písmene H se nacházejí na sobě nezávislá oddělení, každé pro 12 – 13 obyvatel, jež fungují jako samostané obytné celky. Většina ložnic je určena pro jednu osobu, nicméně najdeme zde i ložnice pro dva. Každé oddělení má k dispozici sociální zařízení, kuchyňku a společenskou místnost, jež slouží také jako jídelna. Ve střední části budovy, která leží mezi dvěma delšími křídly, se nachází obslužné místnosti, včetně pokoje první pomoci, pokojů sester, prostor pro uskladnění vozíků, prádla či plen. Do suterénu přivádí přirozené světlo a čerstvý vzduch světlíky. Zde se nacházejí prostory pro personál (šatny, sprchy, odpočinkové místnosti) spolu s kuchyní. Najdeme zde také výtah, protože celý objekt byl navržen jako bezbariérový.

Dispozice budovy využívá svažujícího se terénu, díky němuž nenabízí návaznost na exteriér pouze přízemí, ale také první patro. Křídla obrácená směrem ke svahu uzavírají nádvoří, kde se mohou odehrávat rozličné komunitní akce.

Stavba má racionální půdorys odkazující k puritánství, jednoduchosti a vysoce kvalitní soudobé architektuře. Namísto pravidelného rytmu okenních otvorů odpovídajícímu dispozici interiéru se architekt rozhodl pro nepravidelnost v jejich tvaru i rozmístění. Okna jsou občas zarámována tmavě šedým lemem, znejasňujícím charakteristiku fasády. „Pátá fasáda”, zelená střecha posiluje kvalitu okolí stejně jako komfort obyvatel domu.

Hovoříme o decentních, zdrženlivých architektonických řešeních a jejich užití se zdá být namístě. Puritánský, přesto universální vzhled budovy jí pomáhá splynout s okolními kopci, ulicemi a rodinnými domy.

kráceno redakcí

0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Modum Architects