Pavilon Q – MZLU v Brně

Pavilon Q – MZLU v Brně
Adresa: Zemědělská 1, Brno, Česká republika
Projekt:06-12/2001
Realizace:06/2002 - 05/2004
Obestavěný prostor:100587 m3
Náklady:502 612 000 CZK


"V takové škole bych chtěl znovu studovat" prohlásil po dokončení prvních skic a studií jeden z našich mladých spolupracovníků. Toto motto nás ovlivňovalo během celého procesu projektování i realizace, kdy bylo naší snahou, aby objekt logicky a komunikačně bezproblémově navázal na stávající zástavbu areálu, aby objemové, prostorové a dispoziční řešení maximálně využilo atraktivní svažitý pozemek s výjimečnými výhledy, aby architektura objektu vyjadřovala funkci moderní evropské univerzity a současně respektovala okolní zástavbu, aby vnitřní prostory svým dispozičním uspořádáním a architektonickým řešením podporovaly a umožňovaly odbornou a společenskou činnost fakult, kosmopolitu, vážnost i bezstarostnost a volnost studia, soukromí a klid při odborných výzkumech a nadstandardní podmínky při výuce.
(úryvek z publikace vydané při příležitosti slavnostního otevření pavilonu Q)

Objekt pro agronomickou a provozně ekonomickou fakultu je situován ve stávajícím univerzitním areálu na pohledově exponovaném místě nad centrem Brna a v těsném sousedství vily Tugendhat. Urbanistické řešení pavilonu je ovlivněno původní blokovou zástavbou areálu, ale současně odstupem od stávajících budov a hmotovou a výškovou kompozicí jednotlivých křídel objektů jsou umožněny dálkové průhledy na město a výjimečné výhledy z vnitřních prostor budovy. Návaznost na drobnější měřítko rodinné zástavby v ulici Erbenova je řešeno snížením objemu orientovaného do této ulice a odlehčením budovy odsunutím přízemí. Přehledný funkční princip a jednoduché tvarosloví hmot i fasád se snaží akceptovat klidnou a srozumitelnou stávající zástavbu Černých Polí. Vzruch a napětí vnáší do kompozice transparentní, celoprosklenými stěnami opláštěná vnitřní "kostka" učeben s knihovnami a plechem opláštěný tubus velkých poslucháren.

Stavebně jde o železobetonový monolitický skelet s cihelnými vyzdívkami v kombinaci s ocelovou konstrukcí poslucháren a učeben opatřených sendvičovým montovaným obvodovým pláštěm. Omítky zděného pláště jsou doplněny sklocementovými zavěšenými velkorozměrovými panely. Hliníkové výplně okenních otvorů jsou vybaveny motoricky ovládanými stínícími prvky s nerezovými sítěmi, sklotextilními markýzami a hliníkovými žaluziemi. Terasy, atria a část fasád doplňují vegetační úpravy a popínavá zeleň.
Maximálně úsporný a ekologicky šetrný systém chlazení a vytápění umožňuje zpětné získávání tepla a jeho distribuci po budově. Systém v návrhu komunikuje s motoricky ovládaným stíněním osluněných fasád a pokrokově řešenou soustavou automatické regulace a vzduchotechniky.
Veškerá pracoviště jsou vybavena strukturovanou kabeláží 6. kategorie a moderním počítačovým vybavením, elektrickou požární a zabezpečovací signalizací, v objektu jsou instalovány systémy kontroly vstupu a průmyslové televize ovládané centrálním elektronickým řídícím systémem budovy.
Učebny a laboratoře jsou vybaveny audiovizuální technikou umožňující výuku na základě nejnovějších poznatků včetně možnosti sdílení informací v síti internet v reálném čase.

Budova získala ocenění "Stavba roku 2005"Objemové, plošné a ekonomické ukazatele

Obestavěný prostor  100 587 m³
Venkovní plochy  5 948 m²
Plocha užitková  24 435 m²
Plocha užitková čistá  19 482 m²
Celkové náklady stavby (v tis. Kč)  502 612
Prvotní vybavení stavby (v tis. Kč)  115 000

Kapacity objektu
Studenti  2 226 osob
Zaměstnanci  311 osob
Parkovací stání ve 2. PP  148 míst

Velká posluchárna  365 míst
Malé posluchárny  2x174 míst
Seminárky - učebny (24-80 míst)  43 ks
Specializované laboratoře  21 ks
Pracovny  227 ks
Zasedací a jednací místnosti ústavů  15 ks
Plocha pro zemědělskou výukovou techniku  750 m²
Archívy (celková délka úložných polic)  4365 km 
Ediční středisko  623 m²
Fakultní knihovna  253 m²
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
katastrofa
rejnok
16.10.09 08:43
místo před výtahy
Ondra
08.10.11 03:33
Znehodnocení bydlení v Černých Polí
Rezidenti Černých Polí
09.05.12 05:37
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ATELIER CHLUP