Budova projekční kanceláře Atelier Chlup

Rekonstrukce budovy nevyužitého hospodářského a skladového zázemí arboreta

Budova projekční kanceláře Atelier Chlup
Adresa: Drobného 49, Brno, Česká republika
Realizace:2004-05
Zastavěná plocha:127 m2
Obestavěný prostor:467 m3


V rámci rekonstrukce byly provedeny takové dispoziční změny a stavební úpravy, aby při maximálním možném využití stávajících konstrukcí vznikly univerzální prostory, v první fázi využitelné pro projekční kancelář. Při vytváření dispoziční koncepce byl kladen důraz na dokonalou funkci malé projekční kanceláře a to jak z hlediska provozního, tak z hlediska psychické a fyzické pohody vnitřního prostředí. Průběžné pásové okno umožňuje všem projektantům uklidňující průhled do upraveného parku arboreta, snížená výška oken neomezuje viditelnost při práci na monitorech. Systém odstínění plátěnými markýzami a příčného odvětrání budovy s možností přívodu vzduchu ze severu zajišťuje optimální tepelně technické pracovní prostředí. Univerzálnost a flexibilita budovy je podtržena možností rozšíření objemu umístěním montovaných buněk na střechu objektu, kde jsou již nyní připraveny konstrukční a instalační prvky pro tyto účely. Dokonalé vnitřní stavební prvky a použité stavební materiály zjednodušují údržbu a úklid budovy.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ATELIER CHLUP