Pavilon pro velemloky

Výstavní pavilón velemloka čínského

Pavilon pro velemloky
Koncepce pavilonu se odkazuje na utopistické dílo Karla Čapka Válka s mloky. Interiér pavilonu velemloků opouští klasické schéma imitace prostředí, které zvířata obývají ve volné přírodě a v duchu výše zmíněného abstrahuje umělou skálu do polygonální trojúhelníkové struktury. Ta volně prochází celým pavilonem, aby se v místě hlavní expozice prolnula s umělou kaskádou horských tůněk, které obývají Velemloci čínští.

Polygonální struktura stěn a stropu je navržena z podlepených plechových trojúhelníkových dílů, jejichž barevnost se mění od světlejších tónů ve vstupní a výstupní části až po zcela tmavé barvy v hlavní expozici s Velemloky. Struktura vytváří dojem abstraktního obrazu přirozeného skalního masivu. Vlastní obklad je realizován na podružné nosné konstrukci, vzniklá dutina umožňuje bezproblémové vedení instalací od jednotlivých zařízení. Podlahy pavilonu jsou provedeny ze samonivelační epoxidové stěrky šedé barvy.
Systém horských tůněk je uměle modelován betonovou mazaninou na podkladě z polystyrenových desek a osázen živou vegetací. Jednotlivé expozice jsou zaskleny vrstveným sklem vyztuženým duromerovou fólií.
Scénograficky pojednané prostřední akvárií bude modelováno z materiálů na bázi polyuretanů s povrchovou úpravou imitující podvodní prostředí. Voda v okruhu hlavních a doprovodných expozic musí přicházet do styku pouze s pH neutrálními materiály.

Hlavní expozice Velemloků je na vstupu a výstupu z pavilonu doplněna obrazovkami inteligentního programovatelného systému, který umožňuje interaktivní zapojením návštěvníka do jinak statického děje pavilonu.
Návštěvník tak má možnost stahovat tematické aplikace do svých mobilních zařízení, studování detailních informací o přirozeném ekosystému Velemloků, promítání souvisejících videonahrávek a částečnou interaktivní volbu světelné scény pavilonu. Pavilon je nasvětlen stmívatelnými LED svítidly, které budou v hlavní části pavilonu fungovat ve třech režimech: den zvířete, šero, noc. Světelné scény budou nastaveny tak, aby si návštěvníci během dne mohli zažít všechny režimy.

Prostředí vlastních expozic bude provedeno z materiálů na bázi polyuretanu tak, aby co nejvěrněji sledovalo přirozený ekosystém zvířete. Scéna je doplněna v maximální možné míře o živou vegetaci. Prostorem hlavní expozice poteče po kaskádě hlavních akvárií voda, která bude lokálně přepadat přes hrany umělých skal a vyvářet v interiéru drobné vodopády.
QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.