Pavilon Amazonie

soutěžní návrh na rekonstrukci pavilonu velkých savců a pavilon Amazonie v pražské ZOO

Pavilon Amazonie
Komplexní urbanisticko-architektonické řešení
Koncept návrhu vychází z detailního rozboru vlastního názvu soutěže. Snaha vytvořit pavilón Jižní Ameriky znamená snahu prezentovat zvířata v kontextu jejich kontinentu a předat ucelenou představu o jejich životě i životním prostředí.
Při posuzování návrhu pavilónu Amazonie je nutné nezapomínat na evidentní skutečnost, že reálné setkání se zvířaty, zástupci FAUNY, není vůbec jednoduché. Dominantním prvkem tvořícím charakter Jižní Ameriky / Amazonie je FLORA.
Tento fakt je ústředním motivem soutěžního návrhu vytvářejícího dva základní směry předání informací, jež nám mohou poskytnout velmi reálnou představu o Jižní Americe.
První směr zcela je zaměřen na ZAŽITÍ kontinentu. Samotný zážitek z cesty Amazonií je ve zkratce předán díky liniovému objektu na severní hraně řešeného území. Jednotlivé oddíly vytváří spojité podprostory, kapitoly, charakterizující biotopy Jižní Ameriky od západního k východnímu pobřeží. Změna průřezu, profil trasy, světelné prostředí spolu se simulací vlhkosti, teploty atd. předají ucelený zážitek o Jižní Americe.
Druhý směr je zaměřen na předání ZNALOSTÍ o “amazonské fauně”. Způsob prezentace vychází z obdobného principu jako vystavování děl v současných galeriích. To znamená prostor a tvar je maximálně funkčně přizpůsoben, tak aby návštěvník mohl co nejlépe daný exponát poznat. Navržené kruhové pavilóny nabízí možnosti sledovat zvíře z různých perspektiv, bezbariérový přístup. Stejný komfort je umožněn i v zimních expozicích, kde je navíc obohacen o prostor na přednášky, kresbu atd.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.