Patrové parkovací garáže v Ostravě

Patrové parkovací garáže v Ostravě
Adresa: Černá Louka, Ostrava, Česká republika
Investor:Garáže Ostrava a.s.
Realizace:2005


Černá Louka v Ostravě je velký areál v samém centru města, který sloužil a slouží pro výstavní účely a pro rekreaci obyvatel. Nedostatek parkovacích ploch vyvolalo potřebu postavit kapacitní parkování v tomto prostoru.
Parkovací objekt má jedno podzemní podlaží a tři nadzemní s tím, že je možno parkovat i na střeše objektu. Objekt se nachází v památkové zóně města Ostravy, tak jeho výška byla omezena.
Disposiční řešení vychází z podmínek daného místa - uprostřed dvoupruhová rampa, parkování po stranách rampy a v čelech objektu. V rozích jsou umístěna točitá schodiště, výtah a malá vrátnice sloužící pro provoz Černé louky.
Konstrukce objektu byla investorem stavby - Garáže Ostrava předepsána - montovaný železobetonový skelet s viditelnými průvlaky a panelovými stropními konstrukcemi.
Architektonické řešení vychází z maximální potlačení všech negativních vlivů z velikosti a provozu patrového parkingu. Objekt aby nemusel být vybaven drahou ventilací, je koncipován jako otevřený s použitím popínavých rostlin na fasádu objektu. Fasádu tvoří díly tahokovu, žárově pozinkovaného, v přírodní barvě, které zabraňují vniknutí deště a sněhu dovnitř objektu a umožňují každé nadzemní podlaží dobře provětrat a navíc se tento tahokov měl stát nosnou konstrukcí pro stálezelené popínavé rostliny, které ve svém důsledku měly ochránit objekt před deštěm a sněhem, snížit hladinu hluku při zajíždění vozidel a omezit prašnost při provozu parkoviště. Navíc esteticky měly přiřadit tento objekt ke vzrostlé zeleni Černé louky. Toto zazelenění se bohužel nepodařilo realizovat
Doplňkem fasády jsou středové vypouklé části z polykarbonátových desek a kulaté věže výtahu a schodišf ze stejného bateriálu v červených rámech. Ze stejných materiálů jsou markýzy nad vstupy a vjezdem do objektu a krytí výjezdové rampy na střechu objektu.
Po pěti letech investor požadoval zastřešení i posledního patra garáží. Toto bylo provedeno pomocí ocelové konstrukce a oblých fasádních prvků z polykarbonátu tak, aby byl zachovám výraz objektu.

Dům získal čestné uznání v ostravské soutěži Dům roku 1999.

Více staveb od Ateliér Filandr