Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje

soutěžní návrh - odměna

Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Spolupráce:Yuliya Pozynich, Marta Kyiashko, Eduard Mosieienkov
Investor:Liberecký kraj
Soutěž:2017


ZDŮVODNĚNÍ ZVOLENÉHO CELKOVÉHO ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE A DOSTAVBY

ÚVOD
Liberec má svůj původ již ve 13. století jako součást obchodní cesty mezi Čechami a Lužicemi. V současné době je pátým největším městem České republiky podle počtu obyvatel a má bohatou historii založenou na textilním průmyslu, která zanechala velké množství významných architektonických prvků.
Tento strategický region poblíž německých hranic má také nádhernou krajinu a velkou přírodní rozmanitost.
Krajský Úřad je umístěn na okraji historického centra města Liberce a tato soutěž je výzvou k rozšíření a zlepšení veřejného prostoru.

SPOJENÍ S MĚSTEM
Náš návrh se zaměřuje na dosažení požadované kvality a reprezentativnosti oblasti kolem Krajského úřadu Libereckého kraje (dále "Kú Lk"), v souladu s rozpočtem, s využitím inteligentních strategií pro zlepšení zón s větším potenciálem a vybudování nových synergií s městem a jeho obyvateli. Hlavními prostředky pro spojení s městem jsou PARK / VENKOVNÍ AMFITEÁTR, NÁMĚSTÍ / MOST a PARKOVACÍ DŮM se STŘEŠNÍ SPORTOVNÍ PLOCHOU.

POHYBOVÁ ENERGIE (OSY A SMĚRY)
Umístěním nového PARKOVACÍHO DOMU na sever, což logicky odpovídá orientaci stávajících budov, upevňujeme osu SV-JZ podél celého místa, čímž zároveň dokončíme geometrické a objemové složení celého komplexu.
Podle výše zmíněné hlavní osy zajistíme různé zóny lokality, jako je PARKOVACÍ DŮM, POVRCHOVÉ PARKOVÁNÍ a AMFITEÁTR.

REPREZENTATIVNÍ VSTUPNÍ PROSTOR
Směr řeky zajistí směr parků a hlavní tok lidí z města. V místě přiblížení řeky k hlavní budově je hlavní vstup do "Kú Lk", kde navrhujeme rozšířit most a vytvořit reprezentativní prostor náměstí.

IDENTITA MÍSTA
Dnešní dlažba je sbírka neorganizovaných povrchů a materiálů, které mají daleko k optimálnímu stavu. Výsledkem je, že toto potenciálně bohaté místo na události je jasně neorganizované a není plně využíváno. Jeden z našich záměrů spočívá ve vybudování nové identity oblasti vytvořením nového geometrického vzoru, který bude lokalitu organizovat. Tento návrh je odvozen ze symbolu Liberce - vysílače Ještěd - a loga města. Různé přesně stanovené díly mohou být z několika materiálů, v závislosti na funkci každé plochy, od štěrku a vegetace pro měkké plochy až po betonové dlažební kostky a dlaždice pro tvrdší povrchy.

KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY A KULTIVACE VEŘEJNÉHO PROSTORU
Navrhujeme několik úrovní pro zlepšení veřejného prostoru.
Osvobozujeme pravý jižní břeh řeky tím, že umístíme novou budovu na sever, čímž zlepšíme spojení a kontinuitu s jižním parkem. Také snížíme kapacitu jižního parkovacího prostoru, abychom získali zeleň.
Zvětšením rozměrů plánovaného mostu rozšiřujeme prostor před veřejnou budovou, která nyní prostor náměstí postrádá.
Severní park bude připraven na společenské akce a volný střešní prostor parkovacího domu bude sloužit jako otevřená relaxační plocha pro veřejnost s výhledem na Ještěd.
Zachováváme všechny stávající stromy a zvětšujeme jejich počet společně s novými keři a rostlinami, vždy s využitím místních druhů.

PROPOJENÍ BŘEHŮ LUŽICKÉ NISY U VSTUPU DO BUDOVY KÚ LK
Navrhujeme na místě litou betonovou obloukovou konstrukci pro překlenutí řeky před hlavním vchodem do Kú Lk. Dolní bod konstrukce je 500 mm nad úrovní Q100. Pro vyřešení rozdílných úrovní navrhujeme rampy přístupné pro invalidní osoby a servisní auta.
Dále také vytvoříme níže přístupný prostor v korytě řeky, což umožní lidem kontakt s řekou, když je hladina vody na nejnižší úrovni.

ORGANIZACE VŠECH DRUHŮ DOPRAVY A PARKOVÁNÍ
Celkem 364 parkovacích míst (včetně 18 parkovacích míst pro hendikepované a 2 s elektrickými nabíječkami) + 20 míst pro motocykly + 20 míst pro jízdní kola.

Nový garážový objekt
Polopatrový typ s kapacitou pro 220 aut, 44 na podlaží v 5 úrovních. Vestavěná betonová konstrukce, otevřená a s přirozeným odvětráváním. Se 2 komunikačními jádry a polopatrovými rampami ve 14% svahu. S prostým kabelovým fasádním systémem pro vedení vegetace z přízemí. Fasády směřující ke kancelářským budovám budou bez otevření, aby se izoloval hluk a pracovníci byli ochráněni před světly automobilů.
Na střeše navrhujeme relaxační plochu pro veřejnost přístupnou z ulice a z posledního patra objektu D.

Parkování na parteru
Celkem 144 parkovacích míst, 20 míst pro motocykly a 20 míst pro jízdní kola. Většina z nich uspořádaných na západ, před objektem E nebo kolem PARKOVACÍHO DOMU začleněných do zeleně, přes betonové dlaždice s trávou.
Snížíme kapacitu parkoviště na jihu, abychom posílili a prodloužili zelený koridor a zlepšili spojení s přilehlým parkem. To nám také umožňuje udržet stávající most bez úprav.
Parkování motocyklů je umístěno pod hlavním vchodem do Kú Lk a místa na kola vedle objektu E.
Návrh obsahuje 18 parkovacích míst pro invalidní osoby (1 místo pro hendikepované na každých 20 parkovacích míst) umístěných v blízkosti hlavních vchodů. Také umisťujeme 2 nabíječky pro elektrické automobily před budovu E.

Doprava a dopravní propojení
Ponecháváme hlavní přístup z Náchodské ulice, při OD Fórum. Ulice U Jezu je ponechána pouze jako částečný výjezd. Parkovací plocha v jižní oblasti je přeměněna na VIP parkoviště se sníženou kapacitou a není třeba měnit stávající most.
Kontrola přístupu bude zajištěna kamerami a automatickými bariérami aktivovanými kartou.
Nový MOST / NÁMĚSTÍ je přístupný pro servisní auto do 3t a převádí cyklistickou stezku na pravý břeh řeky.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Pro novou vegetaci budou využívány výhradně místní druhy. Cílem je recyklovat co nejvíce stávajících materiálů (např. recyklovaný asfalt, štěrk a půda).
Abychom se vešli do rozpočtu, vyhneme se nákladným materiálům co největším rozsahu. Místní vegetace, štěrk, recyklovaný asfalt, barevné betonové dlaždice, betonové zatravňovací dlaždice pro trávu a dřevěné lavičky.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od CMC architects, a.s.