Památník transportu Židů z Ostravy do Niska

Památník transportu Židů z Ostravy do Niska
Adresa: Nádražní, Přívoz, Ostrava, Česká republika
Soutěž:2008
Projekt:2009
Realizace:08/2009 -02/2010


Před 70 lety, 18. října 1939, bylo z Moravské Ostravy odvlečeno na tisíc židovských mužů. Jejich transport na území nacisty obsazeného Polska byl prvním z nekonečné série, která provázela vraždění evropských Židů. Ke smutnému výročí byl 18. října 2009 na hlavním nádraží v Ostravě odhalen památník jako "památka obětem prvního deportačního transportu Židů v Evropě z Ostravy do Niska nad Sanem". Odhalení se zúčastnili ostravský primátor, zástupci Moravskoslezského kraje, různé ostravské společenské organizace, dále vrchní rabín Sidon, představitelé židovských obcí a organizací i Židé z Ostravy, žijících dnes v Izraeli. Památník byl vytvořen, aby připomněl, zanechal odkaz, pietní místo, kde je možné s odstupem času se nad krutými okamžiky minulosti alespoň zamyslet. Svým ztvárněním zároveň nikoho z volně pohybujících se osob na frekventovaném místě nádraží nenutí toto zamyšlení absolvovat.

Z urbanistického hlediska památník svým jednoduchým konceptem nenásilně upozorňuje na spojení konkrétního místa a konkrétního osudu lidí, událostí minulosti. Orientace památníku, tedy spojnice místa s pamětní deskou a samotného památníku, je shodná se směrem transportu do Niska.
Místo pro osazení památníku bylo vybráno s ohledem na současně projektované změny přednádražního prostoru v rámci akce "Estetizace přednádražního prostotu v Ostravě - Přívoze".  Po realizaci záměru bude mít památník kolem sebe více důstojného volného prostoru, bude upravena dopravní situace a umístění přechodů pro chodce, a památník již nebude v hlavním tahu pěších, jak je tomu dnes, v dočasném řešení.

Památník je tvořen šesti segmenty, šesti prostorově oddělenými částmi Davidovy hvězdy a pamětní deskou. Každý z šesti dílů hvězdy je na vlastní kovové podpoře, stojně, která je od části hvězdy barevně odlišená. Prvky, které tvoří hvězdu, jsou zlatavě zářící. Stojny jsou šedé, kovově stříbrné. Segmenty jsou kovářsky zpracované pruty a pamětní desku tvoří nakloněná kovová deska s informací o památníku. Jednotlivé části památníku jsou prostorově umístěny tak, aby se při pohledu od pamětní desky opticky spojily ve zlatavý symbol hvězdy. Právě z tohoto jediného místa je hvězda viditelná. Symbol hvězdy není na první pohled čitelný, nalezne jej pouze ten, který se zajímá, který hledá, a který se zájmem k pamětní desce přistoupí. Získá zde informaci a s pohledem kupředu pohlédne na šest symbolicky ztvárněných duší transportu, které mohou svou důstojností přimět k zamyšlení. Vzdálenost pamětní desky k prvnímu segmentu kompozice díla je v proporcích zlatého řezu, stejně jako vzrůstající vzdálenost mezi jednotlivými segmenty památníku. Na pamětní desce jsou umístěny pouze základní informace o pietním místu, doprovodné informace pro zájemce budou později instalovány v muzeu, které vznikne v přednádražním prostoru.

Při návrhu byl kladen důraz na esteticky nenáročný avšak silný výraz, jednoduchost a symboliku jednotlivých částí památníku i celkové kompozice. Materiálově a zejména povrchově různě upravené části památníku mají zvýraznit Davidovu hvězdu jako nezaměnitelný symbol židovství.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
versus Ústí
Milan
22.04.10 07:51
ok
stepan elias
22.04.10 12:06
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od PROJEKTSTUDIO