Vývojový areál „Idea Air Fryčovice“

Vývojový areál „Idea Air Fryčovice“
Studie:Projektstudio 2012
Projekt: InprosFM, 2013-14
Interiér: Bajger + Bene, 2014-15
Realizace:2014-15


foto: Žaneta Zmudová
Záměrem investora bylo vybudování zázemí pro nezávislý designerský vývoj společnosti Borcad.
Provozní potenciál budovy je cca 10 kmenových členů týmu, který bude průběžně doplňován externisty najímaných k jednotlivým projektům formou workshopů dle aktuální potřeby. Pro ně je do budoucna uvažován navazující obytný areál apartmánového typu plánovaný do samostatné realizační etapy.

Dispozice budovy výše zmíněný model respektuje. Patro je vyčleněné pro stabilní tým, přízemí ovládá převýšená místnost pro workshopy (mimo workshopy slouží jako jednací, výuková a prezentační místnost). Současně je do přízemí situovaná místnost plánovaná primárně pro modelářskou dílnu, její konečný účel ovšem bude teprve specifikován dle eventuálních nových nároků, které se projeví v průběhu užívání budovy.

Nosný skelet včetně stropů a ve finále i dělicích příček je v převážné většině betonový, obvodový plášť patra je ze severské borovice. Přízemí, obložené sklocementovými deskami, je zatepleno minerálem, patro zateplené není - samo o sobě splňuje veškeré tepelně-technické požadavky ve svém přirozeném stavu.
Pro skladebnost bylo maximálně dbáno na přirozenou tvářnost, spáry na styku materiálů byly přiznávány nebo vyplňovány (např. provazci, nebo tmely) - nepoužívalo se lišt, soklové části stěn byly vodovzdorně ošetřovány v několika vrstvách, pro kolmé kotvení bylo upřednostňováno používání terčů (např. u přepážek na WC, skleněných stěn apod.).
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od BAJGER PROJEKTSTUDIO