Knihovna pod širým nebem

Knihovna pod širým nebem
Adresa: Alt Salbke 75, Magdeburg, Německo
Projekt:2005
Realizace:2008-09
Plocha pozemku:488 m2
Náklady:325 000 Euro


Fotografie: Anja Schlamann
Knihovna pod širým nebem byla zřízena roku 2005 v opuštěném centru čtvrti ve východním Německu za intervence místní veřejnosti a s použitím přepravek od piva. Na pozemku bývalé knihovny, který do té doby ležel ladem, byl na dva dny vybudován model možné budoucí knihovny pod širým nebem v měřítku 1:1 a police se naplnily darovanými knížkami. Obyvatelé převzali energii dočasného projektu a otevřeli poblíž pozemku neoficiální pobočku knihovny, která nyní nabízí přes 20 000 knih. Doplňující venkovní prostor byl navržen spolu s místními a byl otevřen v červnu roku 2009.

Jihovýchod města Magdeburg patří k takovým městským prostorům ve východním Německu, které jsou charakteristické opuštěnými průmyslovými závody a nevyužitými pozemky. Postindustriální městská krajina s výší nezaměstnanosti a neobydleností až 80 %. Toto se týká také čtvrti Salbke. Prostorově netknuté centrum města je téměř naprosto prázdné. Dojem z tohoto místa vytváří přelepená okna obchodů a neudržovanými pozemky. Tato skutečnost nám sloužila jako zdroj a výchozí bod pro náš urbanistický experiment.

Ve spolupráci s místními obyvateli se nevyužívané místo bývalé vesnické knihovny rozvíjí jako "záložka do knihy". Paměti, historie a příběhy poskytly pozadí ke "znovuobydlení" opuštěného prostoru. Starý prázdný obchod byl použit jako základna pro dočasnou knihovnu a stavební dílnu. Právě tam se sbíraly knížky a vytvářely strategie návrhu pro rekultivaci místa.

S více než tisícovkou vypůjčených přepravek od piva byla spolu s místními vybudována oblíbená dočasná pracovní verze knihovny v měřítku 1:1. Obyvatelé naplnili její police knihami. Následoval festival představení slam poetry a předčítání, aby se dokázalo, že je tato nová urbánní situace vhodná pro každodenní život. Od roku 2005 bylo nasbíráno více než 20.000 knih a místní obyvatelé nedaleko začali provozovat knižní kavárnu. Ale zabralo několik let sehnat peníze ke skutečnému vybudování takzvané "záložky do knihy". Od roku 2006 je projekt součástí výzkumu federální vlády a je financován jakožto zkušební projekt k realizaci.

V červnu roku 2009 byla knihovna oficiálně otevřena. Obyvatelé, kteří se starají také o knižní kavárnu stejně jako o samotnou knihovnu pod širým nebem, ji nazývají "knihovna důvěry": Není potřeba žádná registrace. Člověk si může jen tak odnést knihu a dobrovolně ji přinést zpátky nebo aspoň donést jinou. Poličky nejsou nikdy uzavřeny; lidé tam mohou chodit a půjčovat si knihy, kdy chtějí – 24 hodin denně.

Jakožto další komunitní funkce slouží pódium. To používají žáci základní školy pro představení divadelních her, konají se zde veřejná předčítání, koncerty místních kapel a jiné kulturní a komunitní akce.

Kromě sociálních aspektů, výrazným architektonickým prvkem knihovny je opětovné použití modernistické fasády starého skladiště HORTEN z města Hamm, které bylo zbouráno v roce 2007.

připravila Adéla Prokopová, 02.2021
0 komentářů
přidat komentář