Obytný soubor Na Panském

Obytný soubor Na Panském
Spolupráce na projektu:Tomáš Hoffmann
Adresa: Benátecká 1478 a 1479, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Česká republika
Investor:HQ Letovská Invest, s.r.o.
Projekt:2006 - 2007
Realizace:2007 - 2009
Náklady:60 000 000 CZK


Projekt řeší návrh zastavění nevyužívané parcely č 276/39 ve Staré Boleslavi, Lokalita 37 - Na Panském. V území, nacházejícím se na samotném okraji obytné zóny Staré Boleslavi, je plánován větší obytný celek několika investorů a vlastníků. Návrh dvou bytových domů je prozatím jeho první a zároveň jedinou realizovanou částí.
Domy jsou čistě obytné, parkování je na pozemku v rámci obslužných a doplňkových ploch. Stavby jsou řešeny jako nepodsklepené, založené na rostlém terénu.
Na pozemek byla navržena dvojice objektů, solitérů různé velikosti. Do uliční části pozemku je z hlediska měřítka lokality umístěn objekt menší, s cca 1/3 celkové kapacity bytů. V hloubi pozemku (v budoucnu navazujícím na jižní zahradu zamýšleného rozšíření zahrady domova seniorů) je umístěn dům objemnější.
Domy jsou primárně tvořeny základními, dále nečleněnými hmotami. Pouze jejich parter prolamují vstupní pěší a odstavná parkovací loubí.
Představou klienta byl návrh středního, až nižšího středního cenového standardu bydlení. Zachování tohoto požadavku vyžadovalo účelné rozvržení prostředků na konstrukce a jasnou volbu cenových priorit návrhu.
V rámci řešení bytů bylo cílem nabídnout prostorné a dobře osvětlené hlavní denní obývací prostory. Obývací pokoje jsou vždy nárožní. Rozměrově výrazně převyšují ostatní místnosti bytu a vždy sdružují kuchyňskou, jídelní i odpočinkovou část. Většina bytů má v těchto prostorách trojici okenních otvorů (vč. lodgie).
Řešení fasád pracuje s estetikou jednoduchých omítaných ploch. Sleduje tvary průběžných plných ploch tvořené pozicemi minimálně členěných oken. Navrženy jsou přesné proporční a velikostní řady oken, jejich dřevěná ostění navazující na rámy, prolomení lodgií i struktura negativního vybrání parteru.
Loubí jsou provedena v trojbarevném cihelném pásku. Okna se ve fasádách objevují v omezeném počtu opakujících se tvarů, proporčně vycházejí z násobků základního modulu. Mají dřevěná ostění v barvě okenních rámů.
Stavba je zděná v systému Porotherm, mezibytové stěny jsou z vápeno-pískových cihel. Pojížděné plochy jsou ze základních betonových čtvercových a travních dlaždic.

Zastavěná plocha: 404 m² — západní dům, 228 m² — východní dům
Obestavěný prostor: 4848 m³ — západní dům, 2736 m³ — východní dům
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od znameniiii ARCHITEKTI