Obytný soubor Ecocity Malešice

III. etapa

Obytný soubor Ecocity Malešice
Spolupráce:Kamila Loupancová
Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Rumánek
Investor:JRD Development s.r.o.
Realizace:2021


Počet bytů: 80
Počet parkovacích stání: 87
Projekt Ecocity Malešice vzniká postupně po jednotlivých etapách realizovaných pro jednoho investora. Jednotlivé etapy jsou mezi sebou koordinovány a postupně tak vzniká logický urbanistický celek. Realizací každé dlaší etapy dochází k propojení stávajících dopravních i pěších tras a veřejných prostranství.

Projekt Ecocity Malešice III. urbanisticky navazuje na předchozí etapy I. a II. realizace obytného souboru na pozemcích vymezených ulicemi Marciho a Univerzitní. Součástí obytného souboru je také centrální park, který urbanisticky definuje právě výstavba III. etapy.

III. etapa se skládá ze dvou bytových domů s 80 byty na společné podnoži podzemních garáží. Objekty jsou shodně čtyřpodlažní s jedním ustupujícím podlažím a lokální dominantou 6.NP. Domy mají jednoduchý kompaktní tvar s omítanými fasádami s vykonzolovnými balkóny. Větší z obou domů, orientovaný do ulice Univerzitní je půdorysně rozdělen na dvě části propojené proskleným atriem s komunikačním jádrem a proskleným výtahem. Pětipodlažní stěnou atria prochází vegetační stěna. Z atria je možné vstoupit do poloveřejného klidového vnitrobloku mezi oběma domy. Vstupy do jednotlivých domů projektu Ecocity jsou označeny názvem stromu, který je také fyzicky vysazen v parteru.

Fasády domů jsou provedeny v hladké šedohnědé omítce v kombinaci s okny v přírodním odstínu, fasády ustupujících pater jsou provedeny ve škrábané omítce s metalickým odstínem. Zábradlí balkónů mají ocelovou konstrukci s výplní z perforovaného plechu. U teras ustupujících pater jsou navrženy ocelové pergoly s výplní z modřínového dřeva. U vstupů a ve vstupní hale je použit velkoplošný keramický obklad.

Projekt je koncepčně navržen a realizován jako energeticky pasivní. Nosná konstrukce domu je navržena v kombinaci železobetonu a vápenopískového zdiva. Na jižní fasádě jsou konzoly balkonů ve formě ISO nosníků. Obálka budovy je nadstandardně zateplena a opatřena okny s trojsklem. Okna jsou standardně opatřena předokenními žaluziemi. Byty mají centrální systém nuceného větrání s rekuperací tepla. Vytápění bytů je teplovodní, zdrojem vytápění je plynový kotel.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od PSARCHITEKTI