Bytový dům Rezidence U Boroviček

Bytový dům Rezidence U Boroviček
Hlavní inženýr projektu:Ing. Jan Rumánek
Autoři krajinářského řešení: Ateliér Fléra
Investor:All New Development a.s.
Realizace:2021


Počet bytů: 23
Počet parkovacích stání: 29
Navržený bytový dům s 23 byty navazuje na okolní lineární zástavbu řadových domů, která tvoří jižní a východní část přilehlého území.

Objekt má 2+1 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží s garáží. Hmota domu je orientována ve směru východ–západ, paralelně s řadovými domy a je umístěna na terénním zlomu, do kterého je zapuštěno podzemní podlaží. Jižní část pozemku se vzrostlými stromy se výrazně svažuje k sousedním zahradám, nově je terasovitě upravena a osázena nízkou zelení. V severní části pozemku je situována areálová komunikace se vstupy do objektu a parkovacími stáními, navazující plocha je parkově upravená, osázena vzrostlými borovicemi a slouží jako společná zahrada.

Hmotový koncept je založen na rozčlenění hmoty domu do menších objemů a vytvoření drobnějšího měřítka typického pro řadové domy. Severní a jižní fasádu tvoří čtyři kvádry, které v kolmém směru protínají objem domu. Tyto čtyři objemy jsou z jižní a severní strany plasticky zvýrazněny předsazenými rámy. Poslední patro domu je ustupující a vznikají tak prostorné zapuštěné střešní terasy s jižním výhledem.

Materiálové řešení domu je navrženo v kombinaci bílé hladké omítky a svislého cihelného obkladu tmavě hnědé barvy. Zábradlí balkónů a teras je navrženo z černého perforovaného plechu. Terasy jsou doplněny ocelovými pergolami s výplní z modřínových fošen.

Název projektu odkazuje na jméno ulice U Boroviček, také na společné zahradě před domem byly vysázeny vzrostlé borovice. Motiv borovice se dále propisuje na detailech domu ve vstupu a ve společných prostorách.

Nosná konstrukce domu je navržena v kombinaci železobetonu a vápenopískového zdiva. Na jižní a severní fasádě jsou konzoly balkonů ve formě ISO nosníků. Obálka budovy je nadstandardně zateplena a opatřena okny s trojsklem. Okna jsou standardně opatřena předokenními žaluziemi. Vytápění bytů je teplovodní, zdrojem vytápění je plynový kotel. Ohřev TUV je doplněn fotovoltaickými panely umístěnými na střeše domu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od PSARCHITEKTI