Obytný okrsek Borneo-Sporenburg

Obytný okrsek Borneo-Sporenburg
Autor: West 8
Adresa: Amsterdam, Nizozemí
Projekt:1993
Realizace:1996-2000


20. století bylo v urbanismu vyplněno usilovnou prací spasitelů-vizionářů, kteří se snažili vyřešit problémy společnosti výstavbou nových soudobých měst nebo jejich částí. Za posledního nositele evolučních tendencí můžeme označit Camilla Sitteho, který pečlivým pozorováním a systematickou činností postihl elementární zákony stavby měst a jejich působení na obyvatele. Je otázkou, zda-li další slepý vývoj urbanismu způsobilo společenské klima nebo příliš mnoho moci v rukách vyvolených. Soudobý stav je chaotický - totální rozchod mezi teorií a praktickou aplikací, v aktuálních chartách urbanismu se říká co, ale chybí jak. Ráznou tečkou za stoletím pokusů a omylů je regenerace amsterdamských doků Borneo a Sporenburg od West 8, jež řediteluje krajinný a urbánní architekt Adriaan Geuze [chouz'e].
Magistrát Amsterdamu stanovil v zadání regenerace poslední třetí části doků (poloostrovy Java a KNSM byly již postmoderně pojednány koncem 80. let) požadavek na vytvoření 2500 bytových jednotek při hustotě 100 bytů na hektar. Suburbánní plevel se vyznačuje hustotou zhruba třikrát nižší a pojem kvalitního bydlení byl v 90. letech notoricky spojován právě s tímto "sprawlovým" typem zástavby. V rotterdamském West 8 se inspirovali možná úzkými amsterdamskými domy a přišli s výtečným řešením. Jeho koncept "high-density low-rise" (vysoká hustota v nízké zástavbě) využívá kompaktní městskou zástavbu protkanou vnitřními dvorky a atrii. Plocha patií (dvorků) se pohybuje mezi 30-50% stavební struktury. Objevte jedinečnou intimitu privátních dvorků.
Je nezpochybnitelným faktem, že tento typ domu má v Holandsku dlouhou tradici, o čemž nás informují obrazy Vermeera nebo Pietera de Hoogha znázorňující interiéry zalité měkkým rozptýleným světlem. A právě patia umožňují prosvětlení vnitřních prostor domů příjemným nepřímým světlem.
West 8 rozvinul na obou poloostrovech koberec zástavby třípodlažních řadových domů. Z důvodu lepší orientace v území (zdálky nám kyne Kevin Lynch) do něj komponovaně rozhodil obří solitéry - dle terminologie West 8 "meteority". Ty jsou v přízemí vyplněny obchody a službami, v horních patrech se nacházejí byty. Nejzajímavějším z meteoritů je určitě "velryba" od Fritse van Dongena se svěží vnitřní zahradou opět od West 8. Namísto zeleně se v obytném souboru uplatňují vodní kanály brázděné loďkami obyvatel. Poloostrovy jsou propojeny mosty, za které posbíral West 8 několik ocenění.
Nejvýraznějším krokem ke zdravé městské struktuře je respekt k individualitě obyvatel. Ten se částečně projevuje už v bytových domech, avšak nejvýrazněji je tento motiv rozvinut ve východní části poloostrova Borneo. Část tzv. "free parcels" byla prodána investorům (z důvodu velkého zájmu museli být zájemci o parcely vylosováni!), kteří si vybrali jednoho z více jak 100 kooperujících architektů a s ním vytvořili svůj dům. Je zřejmé, že tato cesta je nákladnější, ale výsledek stojí za to. Domy byly regulovány výškou přízemí, které by mohlo poskytnout prostor službám nebo kancelářím-studiím, výškou tří podlaží. Hloubka parcel je 14,7, 17,1 nebo 18,6 metrů. Předzahrádky a dvorky byly implantovány dovnitř domů a ty k sobě těsně přiléhají zády. Parkování je většinou řešeno systémem vnitřních ulic a parkovišť, vesměs podzemních.
V části Bornea můžete strávit několik hodin a pořád budete fascinování jedinečným obrazem geniálního (a přitom tak jednoduchého) urbanistického řešení. Mezi architekty domů nechybí ani holandské hvězdy MVRDV [emvejerdevej], Mastenbroek, UN Studio, van Velsen aj.
Domnívám se, že nejvýraznějším přínosem do urbanistické diskuse začátku 21. století ze strany souboru Borneo-Sporenburg je změna měřítka. Velkorysé skici urbanistických souborů v měřítku 1:5000 vystřídala práce s cihlami-domy města. Díky vytvoření nových typologií mohl West 8 použít pro Borneo-Sporenburg takové zastavění, které se v něm dnes nachází. Možná, že kdyby urbanisté resp. urbanistky v České republice také začínali u typologie, nevypadaly by naše suburbie nebo jiné části měst tak tristně a možná by stavebníci nemuseli hledat inspiraci v béčkových katalozích rodinných domů.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od West 8