Chiswick Bussines Park

Chiswick Bussines Park
Adresa: Chiswick High Road, Londýn, Velká Británie
Investor:Stanhope plc
Projekt:1999
Realizace:1999-2012
Náklady:156 000 000 Euro


Chiswick park je soubor moderních administrativních objektů nacházející se na západním předměstí Londýna. Areál byl vybudován v místech bývalého zázemí londýnské přepravní autobusové společnosti, které bylo v 80. letech 20. století zbouráno. Na vzniklých brownfields se investor rozhodl vybudovat rozsáhlý komplex nového obchodního centra. Bylo zde navrženo 12 administrativních budov, nejnižší mají 5 podlaží, nejvyšší počet podlaží je 12. Součástí areálu je také podzemní obchodní pasáž. Výstavba byla rozplánována do třech hlavních etap. Celkově se areál rozkládá na ploše asi 13 ha a je zde vystaveno kolem 1 400 000 m² pronajímatelné plochy kanceláří. Chiswick Bussines Park je vzdálen jen asi 8 km od centra Londýna a přibližně 13 km od mezinárodního letiště Heathrow.
Koncept provozu areálu je ze 75% založen na pěším provozu kombinovaném s veřejnou dopravou. Areál je přístupný kyvadlovou autobusovou dopravou, vlakem nebo je zde připravené zázemí pro cyklisty. Automobilová doprava je doslova odsunuta na okraj. Záchytná parkoviště jsou umístěna po obvodu areálu, nebo je možné parkovat v podzemních garážích. Hlavní přístup do objektů je obrácen především do příjemného prostředí parků.
Koncept zeleně je v Chiswick Bussines Parku rozdělen do dvou hlavních úrovní. Jednak jde o tzv. vnitřní zahradu (´inner´ garden), druhou část pak tvoří tzv. vnější zahrada (´outer´garden). Vnitřní zahrada je pojatá jako hlavní středobod celého areálu. Má sloužit pro všechny uživatele jako místo klidu a odpočinku. Centrálním prvkem vnitřní zahrady je rozlehlé jezero s tři metry vysokým vodopádem. V blízkosti vodopádu jsou umístěny hlavní pobytové plochy, které tak využívají vodopádu jako přírodní zvukové kulisy a zdroje příjemného mikroklimatu. Pobytové plochy podobně jako hlavní cesty jsou navrženy z dřevěných palub a tvoří tak jakéhosi dřevěného pavouka vedoucího skrz areál do jednotlivých objektů. V místech, kde je nutné překonat plochu jezera, se palubové cesty mění v obloukovité dřevěné mosty. V mnoha místech se paluby rozšiřují na mnoha úrovňové terasy a pobytové schody. Síť dřevěných cest doplňují také cesty mlatové a dlážděné. Břehy jezera jsou vybudovány z kamene, dva velké kameny v blízkosti vodopádu a již zmíněné pobytové plochy jsou použity jako samostatné solitéry nahrazující sochy.
Design celého projektu zeleně je dán do kontrastu s přísnou high-tech architekturou administrativních budov, je pojat velmi přírodně a organicky. Důraz je kladen i na detail, vznikají zde bizardní křivolaké linie jednotlivých prken dřevěných palub i celých souborů schodů, což vše přispívá k dojmu jakéhosi ´přírodního chaosu´. Zeleň na sebe přitahuje pozornost po celý rok a jakoby divoce okupuje každý kousek parku. Na hladině jezera se objevují lekníny, je zde navržena pobřežní zeleň, velké travnaté plochy a je hojně užito jehličnatých a stále zelených rostlin. Ze středu se rozšiřuje jakoby zelenými prsty až do plochy vnější zahrady, kde jsou umístěna především parkoviště a technická zázemí areálu. Tady je pak tvořena poklidnými měkkými liniemi přecházejícími volně až do okolní krajiny.
Chiswick Bussines Park byl vybudován jako organické a živoucí místo, kladoucí si ambice na zkvalitnění výkonnosti a práce zaměstnanců zkvalitněním pracovního prostředí. Areál byl oceněn mnoha cenami, za zmínku stojí například britská cena za krajinářskou architekturu BALI National Landscaping Award 2002, RIBA Award 2003 nebo cena za nejlepší spekulativní budovu vně Londýna OAS (Office Agents Society) Best Speculative Building Outside Central London 2006.
4th-dim - Andrea Honejsková
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od West 8