Obytný areál v Letech u Dobřichovic

Obytný areál v Letech u Dobřichovic
Autor:Atelier 15 | Ing. Libor Hrdoušek, Ing. arch. Ladislav David; S-Development, a.s. | Ing. arch. Milan Kopeček
Adresa: Karlštejnská 515–521, Lety u Dobřichovic, Česká republika
Investor:S-Development, a. s.
Projekt:2006 - 2007
Realizace:2007 - 2008
Zastavěná plocha:1957 m2
Obestavěný prostor:13726 m3
Náklady:75 000 000 CZK


Soubor tvoří 18 dvou až třípodlažních řadových domů v pěti shlucích a dva třípodlažní viladomy s celkem 16 byty. Požadavek investora – maximálně využít pozemek – jsme naplnili konceptem rozvolněné struktury hmot v ose V–Z, která kopíruje lesnaté pásy na severním a jižním horizontu kolem řeky Berounky. Dosáhli jsme tak členitých objemů hmot a prostorů mezi nimi – atrií a zákoutí – skýtajících dostatečné soukromí svým obyvatelům. Rozmanitá krajina střech dovolila navrhnout velkorysé terasy a přitom dodržet vytčenou zásadu eliminování nežádoucích pohledů z okolí.
U řadových domů jsme obytný modul prostřídali s modulem garáže či pracovny (pokoje). Mezi jednotlivými moduly tak vznikla uzavřená či polozavřená atria. Polovina domů je třípodlažní, poslední patro s východním i západním světlem může být využité jako pokoj či pracovna. Každý dům disponuje buď garáží nebo alespoň parkovacím stáním. Barevné pásy v keramické mozaice s číselným značením vchodu přispívají k rozlišení jednotlivých obytných sekcí, k identitě místa a orientaci v prostoru.
Hmotové řešení viladomů je analogické s konceptem řadových domů: dva až tři byty na podlaží sledují opět v ose V–Z pohyb kolem neměnného objemu centrálního schodiště. Členitost hmot poskytla bohaté možnosti k vytvoření nástřešních teras při splnění požadavku maximálního soukromí obyvatel. Každému bytu náleží jedno parkovací stání při komunikaci k objektu.
Konstrukční systém jsme zvolili jako kombinaci stěnového vyzdívaného z tvárnic Porotherm s monolitickými železobetonovými stropy. Fasáda je opatřena kontaktním zateplovacím systémem s nataženou bílou tenkovrstvou omítkou.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od rala