Obchodně rezidenční centrum Autoplachty

Obchodně rezidenční centrum Autoplachty
Adresa: Lovosická, Letňany, Praha, Česká republika
Investor:Autoplachty s.r.o.
Projekt:2002 – 2003
Realizace:2004 - 2007
Užitná plocha:738 m2
Zastavěná plocha:238 m2
Plocha pozemku:1200 m2
Obestavěný prostor:3115 m3
Náklady:16 000 000 CZK


Pozemek s nově vybudovaným administrativně provozním objektem firmy Autoplachty se nachází v Praze 9 Letňanech. Podél jeho jihozápadní hranice probíhá ulice Lovosická. Na východní straně na pozemek navazuje obytná skupina Nový Prosek a severní hranici tvoří objekt trafostanice, jejíž prostory jsou využívány firmou Autoplachty pro výrobu.
Stavba administrativně provozního centra, vlajkové lodi firmy, má sloužit především pro reprezentaci firmy. Při návrhu byl tedy kladen důraz především na dynamiku a atraktivní ztvárnění. Vnější forma stavby reaguje na vlastní zaměření firmy, kterým je výroba krycích autoplachet. Strohé tvary, dynamická forma vykonzolované přední části a podélná dispozice vzdáleně evokují návěs nákladního automobilu. Konstrukčně se jedná o objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 22,5 x 11,5m s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími.
Obvodový plášť měl být původně tvořen velkoformátovými železobetonovými fasádními pohledovými panely, které by svým spárořezem vymezovaly obdelníkové otvory prosklených ploch a výhledů z teras.
Především z ekonomických důvodů se od této varianty ustoupilo a obvodový plášť je tvořen zateplovacím systémem s vrchní probarvenou omítkou.
Prosklené plochy jsou osazeny do hliníkových profilů. Viditelné pásy konstrukcí umístěných v rovině obvodového pláště a přiléhajícií k hliníkovým profilům zasklení budou obloženy Alucobondem.

Vnitřní objem domu vychází z požadavků investora na zajištění dostatečného administrativně provozního zázemí firmy ve spojení se čtyřmi bytovými jednotkami, určenými pro zaměstnance a zákazníky. Dispoziční členění zohledňuje provozní funkce v objektu.
V suterénním podlaží jsou umístěny skladovací a technické místnosti a parkovací stání pro 6 vozidel. Před objektem se nachází dalších 5 venkovních stání. Z hlediska řešení problematiky a bilance potřeb dopravy v klidu se jedná o uspokojení požadavků na potřebný počet odstavných a parkovacích stání, které jsou vyčísleny podle zásad novely vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (vyhláška č. 26/1999 Sb.). Příjezd do garáží umožňuje rampa, která je souběžná s východní hranicí pozemku.
Hlavní vstup do objektu je ze západní fasády pod konzolou. Ze vstupní haly s informacemi, vysoké přes dvě podlaží, je umožněn přístup do vlastních administrativně provozních prostor objektu, které mají samostatný vstup také ze severní a jižní fasády. Tak je zajištěno provozní propojení s výrobní divizí, umístěnou v sousedním objektu bývalé trafostanice. Lehkým schodištěm se z haly dostaneme na galerii, ze které jsou přístupné kanceláře vedení se společným zázemím.
Vstup do obytné části objektu je z jižní fasády. Hlavní  trojramenné schodiště, v jehož zrcadle je umístěn osobní výtah, nás vyvede do haly 2. NP, ze které je jednak umožněn samostatný vstup do administrativní části objektu, ale také do dvou téměř totožných dvoupokojových bytů s kuchyňským koutem a sociálním zázemím. Z haly 3. NP jsou přístupné dva nadstandardní byty a uzavřená terasa. Oba byty mají podobné dispoziční členění. Světlíky osvětlená prostorná hala s navazujícím provozním a sociálním zázemím nás navede přímo do vlastních obytných prostor bytu. Rozměrný obývací pokoj s kuchyňským koutem a ložnice u obou bytů mají přístup na střešní terasu s květníky pro výsadbu větší popínavé a spadávající zeleně.
Objekt je řešen bezbariérově. V garážích i na parkovišti před domem bude pro handicapované vyhrazeno parkovací stání.
Oplocení objektu, které nahradí stávající oplocení, je navrženo jako transparentní, drátěné. Přístup na pozemek je řešen kovovými bránami z ulice Lovosická v jížní části.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architektonický atelier KAAMA THÉR architektonický ateliér