Novostavba výroben v areálu kláštera Nový Dvůr

Novostavba výroben v areálu kláštera Nový Dvůr
Projektant:Atelier Soukup | David Cígler, Drahomíra Cígler Žofková, Antonín Švehla
Adresa: Dobrá Voda 20, Dobrá Voda, Teplá, Česká republika
Investor:Opatství Nový Dvůr
Projekt:2009-13
Realizace:2014


Mottem trapistických mnichů je "Modli se a pracuj" (lat. "Ora et labora"). Kromě pravidelné modlitby v kostele tak mniši chovají ovce, hospodaří v lese a vyrábí hořčici a přírodní kosmetiku podle vlastní receptury. S rostoucí poptávkou po mnišských produktech vznikla potřeba samostatné budovy pro výrobu.

Trapistický klášter Nový Dvůr vznikl v ruinách zemědělského barokního statku v Dobré Vodě u Toužimi, který dříve patřil premonstrátům v Teplé. Autorem návrhu je britský architekt John Pawson ve spolupráci s plzeňským architektem Janem Soukupem. Základní kámen kláštera byl položen v roce 2002, kostel byl vysvěcen v roce 2004. V roce 2007 se stal klášter převorstvím a byla zahájena rekonstrukce bývalého ovčína na dům pro hosty. Projektové práce na objektu výroben byly zahájeny v roce 2010.

Koncepce celého areálu navázala na historickou osovou kompozici objektů a stromových alejí se čtvercovým klášterem v jeho středu. Hlavní osa západ - východ je definována stromořadím podél původní příjezdové cesty proti hlavnímu vstupu do rezidenčního (západního) křídla, přes rajský dvůr do průjezdu východního křídla. Druhá osa je definována zrekonstruovaným domem pro hosty na severu a novostavbami hospodářského a technického zázemí na jih od kláštera.

Klášter je pro trapistické mnichy celým životním prostorem, je jejich domem, školou, místem pro práci i modlitbu, nemocnicí i hřbitovem. Proto je důležité, aby se v něm cítili vyrovnaní a spokojení, protože jejich poslání jim neumožňuje odejít a odreagovat se tak, jak to děláme my v běžném životě. Minimalistická architektura podtrhuje prostý mnišský život, zároveň je obohacena průhledy do měnících se obrazů okolní krajiny.

Bylo zapotřebí skloubit požadavek mnichů na blízkost výrobního objektu ke klášteru a představu architekta o přirozeném začlenění do prostředí. Návrh využil terénního uspořádání pozemku pod východním křídlem a zahradou kláštera svažujícího se daleko do údolí. Zde architekt situoval jednoduchou kvádrovou hmotu, jejíž protiváhou je vodní plocha původního rybníka.

Cílem návrhu bylo:
  – utilitárnost provozů a snadná údržba
  – vzhledem k požadované kapacitě nekonkurovat budově kláštera
  – nenarušit dálkové pohledy na klášter a zapojit novostavbu do krajiny
  – použití materiálů s dlouhou životností
  – navázat použitými materiály na stávající stavby

Objekt výroben je částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím. Půdorys je obdélníkový o rozměru 60,4 x 24,4 metru, výška nadzemní části směrem ke klášteru 4,6 metru a směrem do údolí 5,7 metru. V přízemí navazují tři vstupy a zásobovací rampa na podélnou a příčnou chodbu, které dělí dispozici na čtyři části - výrobu hořčice, výrobu kosmetiky, expedici internetového obchodu a administrativu se zázemím. Centrálním bodem dispozice je nakládací hala mezi oběma výrobními prostory, v níž je situováno schodiště a nákladní výtah do suterénu.

Z konstrukčního hlediska je objekt navržený jako čtyřtrakt. Obvodové a vnitřní zdivo je z děrovaných cihelných bloků, sloupy železobetonové, obojí založené na železobetonových pasech z důvodu nestejnoměrných geologických poměrů. Stropní desky jsou bezprůvlakové železobetonové monolitické. Fasáda objektu je zateplena kontaktním systémem s přizdívkou z místního kamene, která opticky navazuje na ohradní zdi kláštera. Ostění oken, dveří a atiková římsa jsou z mrákotínské žuly. Okenní otvory vytváří vzájemně s vnitřními dveřmi osy, které umožňují průhledy napříč budovou. Při procházení dispozicemi proniká přes prosklené dveře dostatek světla do chodeb a zároveň je vidět do exteriéru. Půdorysně rozlehlé prostory tak působí vzdušným dojmem.

Plochá střecha je navržena jako "přírodní" zelená střecha s rozmanitou vegetací bylin, trav a rozchodníků, takže při pohledu z kláštera splývá s okolní zahradou.

Interiéry jsou navrženy v duchu minimalistické architektury Johna Pawsona. Zádveří tří vstupů jsou obložena tmavě mořeným dřevem, navazující chodby mají bílé stěny a podhled, podlahu z šedé stěrky. Administrativní část je opticky identifikovatelná podlahovou krytinou z dřevěných dubových lamel, tři zbývající sekce (výroby hořčice, kosmetiky a expedice) mají podlahu z vysoce odolné polyuretanové stěrky béžové barvy. Hygienické kazetové podhledy ukrývají rozvody všech instalací pro připojení výrobních linek. Centrální hala se schodištěm do suterénu je obložena betonovými cihlami, dveře do výrobních prostorů z haly jsou atypické dřevěné, shodné tmavé barvy jako stěny v zádveřích. Hliníková okna v šedém odstínu jsou v interiéru doplněna masivními dubovými parapety přírodní barvy.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
pawsonuv styl
vorada
17.05.15 11:36
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od John Pawson Ltd. ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.