ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Hlavní obrázek
Naše společnost byla založena v roce 1991. Zprvu pracovala jako Architektonická a projekční kancelář Ing. arch. Jana Soukupa a od roku 1999 jako ATELIER SOUKUP s.r.o.

V roce 2006 se architekt Jan Soukup rozhodnul rozšířit počet společníků o čtyři klíčové spolupracovníky.

V červenci 2015 společnost rozšiřuje svůj název na ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Názor na architekturu a věříme, že i vstřícnost ke klientovi zůstává po celou dobu stejná. Základním zaměřením atelieru je obnova našich památek a individuální výstavba od bytové po komerční.

Budoucnost totiž neexistuje bez minulosti. Každý, kdo toto pravidlo popřel, skončil neslavně. Naše minulost je náš odrazový můstek pro budoucnost a bude-li pevně postavená v našich myslích, tím pevněji se můžeme odrazit a dál se dostaneme. Proto je naším výsostným zájmem obnova historického vědomí, které má výraz v památkách. Považujeme za důležité, aby naše památky s námi dál žily, ne jen jako muzeální exponát, ale jako prožívaná skutečnost. Nezanedbatelná je proto i angažovanost atelieru v dobrovolné sféře osvětové činnosti, propagace a konkrétních akcí na záchranu památek.

Protože pracovníci atelieru si dali za cíl dělat dobrou architekturu, nerozlišují mezi architekturou minulosti a budoucnosti. Tvoří i nové stavby, které se řadí po bok dílům našich předků a je radostí, když nová stavba navazuje přímo na historické prostředí. Za své dílo byli odměněni mnoha oceněními a uznáním odborné i laické veřejnosti.

Realizace a projekty


0 komentářů
přidat komentář