Nové výukové centrum VŠPJ

Nové výukové centrum VŠPJ
Adresa: Tolstého 1556, Jihlava, Česká republika
Investor:Vysoká škola polytechnická Jihlava
Projekt:2016-17
Realizace:2018-19
Užitná plocha:3675 m2
Zastavěná plocha:1800 m2
Náklady:180 000 000 CZK


"Jihlava o vysokou školu historicky dlouhodobě usilovala, ke kulturnímu rozvoji města studenti neodmyslitelně patří. Budova nového výukového centra a auly VŠPJ pozici školy významně posílila.
Aula je největším prostorem kongresového charakteru, důležitým místem pro konání společenských a kulturních událostí ve městě. Aktuálně, v době coronavirových opatření, plní také funkci zastupitelské síně.
Pro město Jihlavu a region Třebíčska a Vysočiny má budova také symbolický význam. Redefinuje místo, kde se odehrály popravy babického procesu. Nové směřování komunikuje právě architektura. Zbouráním pět metrů vysoké zdi bývalé věznice se otevřel prostor pro pozitivní výhledy. Budova se ve všech směrech jakoby podílí na znovunalezení Jihlavy v poloze politické, společenské i kulturní."
Ing. arch. Martin Laštovička, náměstek primátorky pro památkovou péči a správu majetku

Autorská zpráva — QARTA ARCHITEKTURA
Rekonstrukce křídla areálu a nová posluchárna VŠPJ je moderní koncept dynamicky se rozvíjejícího vzdělávacího centra v severovýchodním cípu pozemku, dříve vnímaném jako hospodářský dvůr. Místo nové stavby je přísně symetrické, výrazně trojúhelníkové, tedy pro výstavbu zdánlivě nevýhodné. Autoři ze studia Qarta architektura změnili nevýhodu ve výhodu, využitím tvaru a návazností na stávající blok získali kompaktní objem pro velkorozponovou konstrukci.

Oblost nároží přispívá ke včlenění hmoty do složitého kontextu, předsazená fasáda je druhou stopou nového tvaru, vytváří přechodový meziprostor. Uvnitř převýšené haly je amfiteátrové sezení pro třistatřicettři studentů. Aréna má díky strmosti tribun výbornou viditelnost stejně jako čistou akustiku. Tribuny jsou podchozí, prostor pod nimi bude flexibilně využit během společenských akcí. Z navazující prezentační haly je přístupný klasický prvek vysokého učení, podzemní "alchymistická dílna", dnes zastoupená multimediální laboratoří "virtuální továrna".

V kontrastu k posluchárně je rekonstrukce části původního historického pentagonu, původně soudu s věznicí. Přísnost, pevný řád, strnulost i tíživá atmosféra byly na začátku akce jasně patrny a autoři si plně uvědomovali, že prostory budou nově sloužit mladým lidem s otevřenou myslí na jejich cestě ke vzdělání. Heslem se stalo pestré, inspirativní i nekonformní prostředí se zachováním historické stopy. Tradiční materiály jsou v čisté přiznané formě, industriální ráz plně navazuje na posluchárnu. Samotnou kapitolou bylo odhalování a zapojování historické stopy, návrat původní keramické podlahy či kamenných parapetů se stopami po mřížích jsou v interiéru velkým zážitkem.

Nová posluchárna VŠPJ je moderní koncept dynamické soudobé architektury s industriálními prvky v minimalistickém střihu v přímém kontrastu k původnímu areálu a jeho nově rekonstruované části Severovýchodní křídlo. Celý areál se snadnou orientací je dnes díky osvícenému vedení instituce otevřený nejen studentům a pedagogům, ale i svému okolí, plně dle filozofie moderní vysoké školy VŠPJ.

Zpráva generálního dodavatele — Podzimek a synové s.r.o.
Přístavba nové auly je provedena jako železobetonová monolitická konstrukce, kde vyniká jednak surovost betonů, tak i zvýšené nároky na pohledovost. Je založena plošně na desce a na pilířích tryskové injektáže. Nad velkorozponovou betonovou konstrukcí je hvězdicovitá ocelová konstrukce nesoucí plochou střechu tvořenou dřevěnými vazníky. Celková surovost stavby je podtržena litými broušenými podlahovými betony v kombinaci s antracitovými hliníkovými výplněmi otvorů, černými obklady a černě čalouněnými sedačkami v posluchárně. Nově provedená zavěšená lamelová fasáda auly z hliníkových lamel tvoří příjemný kontrast k opravené historické fasádě původního objektu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.