Nové sídlo stavební spořitelny v Ulmu

Sparkasse Ulm - Neuer Bau

Nové sídlo stavební spořitelny v Ulmu
Adresa: Neue Straße 60, Ulm, Německo
Investor:Sparkasse Ulm
Soutěž:2008
Projekt:2013
Realizace:2015
Užitná plocha:8187 m2
Zastavěná plocha:880 m2
Obestavěný prostor:24774 m3


Vedoucí projektu: Wolfram Sponer
Spolupráce: Simone Neuhold, Lukas Volz, David Fornol

Do historického centra německého města Ulm se ze západu vjíždí širokou Novou ulicí (Neue Straße) z poválečného období. Vstup z obou stran vymezují nepřehlédnutelné budovy: monumentální policejní prezídium (pozoruhodná sedmipodlažní renesanční pevnost z režného zdiva) a nové sídlo spořitelny, která stojí na místě banky ze 60. let, kterou investor rozhodl zbořit a na stejném místě pro sebe postavil nový objekt skládající se ze dvou částí: východní kancelářská budova s minimalistickým betonovým rastrem na fasádě pochází od místního ateliéru Nething a západní budova realitní divize spořitelny Sparkasse navrhli stuttgartší architekti LRO, kteří na fasádě použili recyklované cihly a zalamované okenní pásy s leštěnými ocelovými rámy.
číst dále
Neue Straße (Nová ulice), široká dopravní tepna vetknutá do městské struktury na počátku 50. let, byla v 90. letech minulého století zúžena. Nové objekty postavené v bývalém uličním profilu – jednou byla spořitelna Sparkasse od Stephana Braunfelse a druhá umělecká galerie Weishaupt od Wolframa Wöhra – zaznamenaly úspěšný návrat k zahuštěně městské krajině za pomocí architektury se silnými modernistickými vazbami. Vzorem této kulturní proměny byl bezesporu zpočátku kontroverzní, ale nakonec úspěšný projekt Stadthaus od Richarda Meiera, který se nachází na hlavním náměstí naproti velechrámu. Dalším článkem v této sérii byla administrativní budova, kterou plánovala Sparkasse postavit na západním konci ulice Neue Straße, jako rozšíření své centrály ze 60. let minulého století. Ve spolupráci s městem uspořádala společnost Sparkasse Ulm v roce 2007 soutěž na tuto budovu a naše kancelář odevzdala vítězný návrh. Na základě našich dřívějších zkušeností z použitými cihlami jsme dokázali přesvědčit klienta o jejich výhodách. Nejen, že vytváří soulad s historickými fasádami, ale opětovné použití materiálů ze zbořených budov je také důležité ve vztahu k trvalé udržitelnosti. U projektu se setkaly dva požadavky: začlenění do panoramatu města a zapojení trvalé udržitelných principů. Věříme také, že tímto způsobem je možné dosáhnout harmonického souladu se stávajícími historickými budovami, aniž bychom museli napodobovat jejich formální repertoár.
U našeho návrhu byla klíčková otázka, jaký druh stavby by mohl na tomto místě nabídnout nejlepší přidanou hodnotu celému městu. Na protější severní straně ulice se nachází majestátní budova ze 16. století, obecně známá jako “Neuer Bau“ (nová budova), jejíž cihelná fasáda vyznačuje začátek ulice Neue Straße. Proto jsme se rozhodli postavit vedle této budovy, která společně s “Neuer Bau“ vytvoří soubor uvozující vstup do ulice Neue Straße. Kromě toho vytváří nároží, které se jižním směrem svažuje o celé jedno podlaží. Tvar domu odráží tento svažitý terén, který zůstává čitelný i v horním uskočeném podlaží. Sousední budovy na jihu jsou uspořádány s typickou hustotou v městském centru, takže odtud není nová budova příliš vidět a nelze vnímat její skutečnou velikost. Líbí se nám staré cihlové zdi “Neuer Bau“ zahrnující i přilehlé opěrné zdi, které se nachází na pěší cestě pod mostem Neue Straße. Proto se nám zdálo přirozené použít stejný materiál na obvodový plášť pojišťovny. Pevný charakter cihlové zdi jsme postavili do kontrastu s klikatými okenními pásy vyrobenými z rámů z leštěné nerezové oceli. Vysouvání a zasouvání prvků na fasádě vychází z našeho poznání, že skládáním zdí dovnitř a ven v podobě arkýře nabudou malé kanceláře mnohem příjemnější atmosféru. Měli jsme přitom na paměti, že nejmenší povolená šířka kancelářské místnosti je 2,7m. Skládané okenní pásy měly účinek také ve veřejném prostoru, což jsme uvítali. Nejen proto, že se v nich odráží protější fasáda “Neuer Bau“, ale také proto, že Sparkasse Ulm ukazuje příkladné zacházení s historickým okolím a současně projevuje svoji modernost. Půdorysy šesti až sedmipodlažní budovy jsou uspořádány typicky s dvojicí chodeb: kanceláře po obvodu mají dostatek denního světla a uprostřed dispozice se nachází komunikační jádra, chodby, kuchyňky a další obslužné prostory. Vnitřní jádro je celé obloženo březovou dýhou a zbývající stěny tvoří jednoduché modulární příčky.
LRO
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Lederer Ragnarsdóttir Oei