dialogicum - nové sídlo společnosti dm

Neubau dm-drogerie markt

dialogicum - nové sídlo společnosti dm
Spolupráce:Sophie Röcker, Peter Leidlmayer, Benjamin Berbig, Richard Scheele, Benjamin Mauritz, Anna Noack, Andreas Ernst, Simon Scheithauer, Jean-Philippe Maul, Philipp Gantenbrink, Frank Bohnet, Ekaterina Volkovskaya
Adresa: Am dm-Platz 1, Karlsruhe, Německo
Investor:dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Soutěž:2013
Realizace:2016-19
Užitná plocha:24050 m2
Plocha pozemku:40950 m2
Náklady:120 000 000 Euro


I ti, kteří znají řetězec drogerie dm pouze z nakupování, si uvědomují, jak se liší - ve způsobu uspořádání prostoru, prezentace výrobků a uspokojování potřeb zákazníků - od mnoha jiných prodejců: Zákazníky přivítá rozjasněná a přátelská atmosféra, široká nabídka přírodních produktů a zdvořilý personál. Pro zákazníky i prodavače je člověk v centru pozornosti.
Když se společnost tohoto typu rozhodne postavit nové sídlo pro 1 600 zaměstnanců, je třeba přemýšlet o tom, jak se tyto vlastnosti mohou odrazit i v architektuře. Z našeho pohledu toho lze dosáhnout pouze promyšleným a respektujícím přístupem k místu a jeho sousedům.
I přes přerušení vytvořené dálnicí je to, co člověk zažije při jízdě po silnici lemované stromy mezi Durlachem a Karlsruhe, zalesněný prostor, který odděluje místní komunitu od městského centra. Pro nás bylo důležité zachovat tento prostorový rys v městské krajině. Pro architekturu to znamenalo zachovat co nejnižší výšku budovy. Tento ohled pomohl také společnosti co nejvíce rozložit kancelářské prostory po celém pozemku s tím, že kanceláře na sebe nebyly vršeny, aby se naplnila touha po pracovním prostředí s co nejmenší hierarchií. V tomto případě se tedy urbanistická přání takříkajíc symbioticky propojila s prostorovými požadavky zakořeněnými ve firemní kultuře.
Nové sídlo společnosti dm-drogerie markt bylo postaveno na ulici Durlacher Allee, zasazené do severovýchodního rohu dálniční křižovatky.
ro nový objekt byly určeny dva pozemky: Na části pozemku, která je blíže k dálnici, jsou konferenční a zasedací místnosti, a parkoviště ukryté za zatravněným kopcem, který se zvolna zvedá od silnice a poskytuje celkem čtyři podlaží pro parkování. Tak bylo možné realizovat požadovaná ekologická kompenzační opatření a zároveň vytvořit účinnou bariéru proti hluku z dálnice. Ve východní části pozemku se nachází administrativní budova, která má voštinové uspořádání prostorů seskupených kolem osmi vnitřních nádvoří. Budova se třemi až čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím poskytuje kancelářské prostory pro 1 600 osob a disponuje také konferenčními prostory a restaurací pro zaměstnance.
Do budovy se vstupuje z náměstí přes dvoupodlažní halu, která navazuje na hlavní přístupovou trasu procházející celou budovou od východu na západ. Na opačném konci hlavní přístupové osy se nachází restaurace, velké auditorium a druhý zadní vchod, který zajišťuje dobré pěší spojení k místnímu vlakovému nádraží. Hlavní přístupová trasa jako hlavní komunikační osa v přízemí slouží také jako foyer a oddechový prostor pro konferenční místnosti.
Kancelářské prostory, které se nacházejí převážně ve vyšších patrech, jsou přístupné čtveřicí hlavních schodišť podél hlavní přístupové trasy. Další schodiště jsou umístěna na každém druhém křížení uvnitř dispozice. V bezprostřední blízkosti schodišť, přirozených shromaždišť, se nachází další sdílené podpůrné funkce, jako jsou čajové kuchyňky, komunikační zóny a sociální zařízení.
Při vstupu z východu se prochází kolem nově vytvořeného jezírka a přes terasu restaurace, poté se pokračuje přes jídelnu až k hlavní komunikační ose. Ke vstupu přiléhá také velké auditorium, které je určeno k pořádání nejrůznějších akcí, jako jsou firemní setkání, semináře nebo konference. Sál, který pojme až 260 osob, a přilehlé vedlejší prostory lze využívat i nezávisle na zbytku budovy - například pro večerní akce.
LRO
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Lederer Ragnarsdóttir Oei