Nové sídlo společnosti Lasvit v Novém Boru

Nové sídlo společnosti Lasvit v Novém Boru
Spolupráce:David Balajka, Anna Schneiderová
Adresa: Palackého náměstí 170, Nový Bor, Česká republika
Investor:Lasvit, s.r.o.
Soutěž:2014
Projekt:2014-17
Realizace:2017-19
Užitná plocha:1780 m2
Zastavěná plocha:779 m2


Statika: Marcel Vojanec
Koordinace projektu: m3m, s.r.o.
Hlavní dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
Subdodavatelé: Michal Hlaváček (rekonstrukce historických domů), DNA design, s. r. o. (betonová skořepina), TGK, s.r.o. (skleněné tašky)
Návrh obnovy a doplnění areálu firmy Lasvit míří k výhledu jeho sjednocení do harmonické kompozice celého bloku. Dva stávající památkově chráněné domy byly doplněny o dva nové, které vycházejí z proporcí typických v místě. Tvar domů je abstrahován do jednoduché formy obdélného půdorysu zastřešeného valbovou střechou. Dvůr obklopený původními stavbami i soudobou architekturou se stává chráněnou „rajskou“ zahradou pro odpočinek i práci. Nový skleněný dům nahradil zděný krček, který dříve propojoval historické stavby. Dům je středem sídla firmy, je kavárnou i jednacím prostorem. Je uvnitř obklopen policemi, které slouží jako knihovna a sklad vzorků, skleněných prvků. Skleněné elementy v policích jsou prozářeny denním světlem, po setmění jsou podsvíceny a září ven. Plášť i střecha jsou pokryty skleněnými šablonami, které byly vyvinuty ve spolupráci s Lasvitem. Vycházejí z proporce a kladení břidlicových desek užívaných na štítech a střechách v regionu, textura skleněné šablony vychází z lomu plátů břidlice. Dva historické, památkově chráněné domy č.p. 170 a 171 byly renovovány, očištěny od nevhodných zásahů z 80. let a adaptovány pro kancelářský provoz firmy. Zateplení z vnější strany bylo odstraněno, na obvodovou zeď byla nahozena hliněná omítka. Napadené trámy byly vyměněny za nové. Podkrovní prostory jsme ponechali pokud možno volné. Podlaha na terénu stojí nově na provětrávaných tvarovkách, v patře byly osazeny suché skladby na novodobé násypy, které zajišťují prostor pro vedení sítí i zlepšení akustiky. V zadní části pozemku je kolmo k ulici umístěn černý dům. Skrývá třípodlažní prostor otevřený do krovu, doplněný o jeřábovou dráhu. Střecha i plášť jsou z černých cementových šablon. Třináct metrů vysoký prostor je určený k prezentaci nově vyvíjených artefaktů.
ov-a
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od o v - a