Nové návštěvnické centrum muzea Cluny

Extension du Musée de Cluny

Nové návštěvnické centrum muzea Cluny
Spolupráce:Jeremy Vogl, Malo Chabrol, Christian Dagand
Adresa: 28 rue Du Sommerard, Paříž, Francie
Investor:Francouzské ministerstvo kultury, OPPIC
Projekt:2016
Realizace:7.2018 

Užitná plocha:900 m2
Zastavěná plocha:260 m2
Náklady:3 600 000 Euro


Paříž není jen Eiffelovka nebo katedrála Notre-Dame. Historie města na Seině se datuje hluboko, kdy ho obývali Keltové a neslo název Lutetia. Římané, jeho pozdější obyvatelé, na místě dnešní Latinské čtvrti vybudovali na počátku letopočtu lázně, které v raném středověku vystřídal rozlehlý klášter Cluny s opatskou rezidencí. Po Velké francouzské revoluci vystřídala sakrální náplň profánní etapa, která pokračuje dodnes a připomíná si bohatou historii. Již v roce 1810 se město rozhodlo vybudovat v podzemních prostorách bývalých římských lázní muzeum, které postupně rozšiřovalo své sbírky středověkého umění a zabíralo další místnosti paláce Cluny. V současnosti Musée national du Moyen Âge (Národní muzeum středověku) tvoří více než 23 000 obrazů, soch a dalších středověkých uměleckých děl. Z důvodu zlepšení komfortu pro návštěvníky byl přemístěn vstup z historického paláce do nového jižního objektu, který navrhl pařížský architekt Bernard Desmoulin. Ten do litinové fasády jsou otiskl všechna časová období, které se na pozemku vystřídaly: od hrubého povrchu antických kvádrů až po jemný plamínkový dekor přepsaný z klenby gotické kaple. Odkryté ruiny u nového vchodu napovídají, že se nacházíme na místě s nejstaršími dochovanými památkami v Paříži. Dispozice návštěvního centra je rozdělena do čtyř úrovní vzájemně propojených velkorysým schodištěm. Vstupní lobby v prostředním podlaží obsahuje tradiční zázemí (prodej lístků, šatna, obchod se suvenýry). Caldarium ve spodní části díky své jedinečné akustice slouží také k pořádání koncertů středověké hudby. V horních dvou podlažích jsou výukové místnosti a sály pro dočasné výstavy představující vždy pouhý zlomek z bohatých muzejních sbírek.
0 komentářů
přidat komentář