Nové Muzeum horolezectví

„Z Českého ráje na vrcholy světa“

Nové Muzeum horolezectví
Spolupráce:Ing. arch. Zdeněk Sláma
Investor:Muzeum Českého ráje v Turnově
Projekt:2014-15
Realizace:2017-19
Užitná plocha:498 m2
Zastavěná plocha:525 m2


Partneři projektu: Liberecký kraj, Město Bad Schandau
Ideový záměr projektu: PhDr. Vladimíra Jakouběová
Scénář expozice: Mgr. Alžběta Kulíšková a Mgr. David Marek
Inženýring a prováděcí dokumentace: Profes projekt, s. r. o.
Grafické řešení: Jaroslav Turek, hipposdesign
Odborná konzultace: Tomáš Flanderka, MUDr. Zdeněk Konrád, Vladimír Procházka
Náklady: 45 mil.CZK, dotace Evropské unie činí 85 %
Dne 07/09/2019 se v areálu Muzea Českého ráje v Turnově veřejnosti otevřelo nové Muzeum horolezectví s expozicí „Z Českého ráje na vrcholy světa“, které vzniklo v rámci programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko pod názvem „Pro horolezce neexistují hranice“. Expozice věnovaná nejen pískovcovému lezení, které je s lokalitou Českého ráje nezaměnitelně propojeno, vznikla v revitalizované části areálu Muzea vystavěné v roce 1974 prezentující největší olejomalbu ve střední Evropě „Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou“. Autorem návrhu malby včetně úvodní skici byl M. Aleš a pro Národopisnou výstavu českoslovanskou konající v roce 1895 ho namalovali V. Bartoněk, V. Jansa a K. Mašek. Plátno o rozměru 8,5 x 10 metrů bylo v nové expozici zachováno a stalo se její součástí. Nové Muzeum horolezectví má tři nadzemní podlaží, je propojeno s hlavní budovou Muzea a depozitářem. Nejvyšší část expozice věnované vysokohorskému lezení v budoucnu doplní další věnovaná významnému fotografu a horolezci Vilému Heckelovi. Expozice tvoří analogii procházky horskou krajinou. Je vyrobena z březové a dubové překližky kotvené do nosných dřevěných profilů. Atypický vložený mobiliář je vyroben z korianu, doplňuje ho typizovaný mobiliář značky Magis. Muzeum horolezectví seznámí návštěvníka s vývojem a důležitými milníky, interaktivní prvky pobaví nejen děti, odhalí mnoho fotografií a originálních pomůcek, které byly doposud jen pokladem jejich zhotovitelů, samotných horolezců. Z třetího nadzemního podlaží budovy je možné po exterierové lávce projít do další části areálu Muzea. Novou podobu dostal i parter, je větší, zbaven různých původních přílepků, byly zde osazeny stromy. Součástí parteru je nová elevace sloužící jako místo setkávání, nebo hlediště. Parter bude totiž i nadále využíván pro pořádání kulturních akcí města, tak jak tomu bylo v areálu Muzea v minulosti.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od hipposdesign