Nová Karolina Park

Nová Karolina Park
Karolina představovala v nedávné minulosti velkou opuštěnou průmyslovou oblast Ostravy (brownfield), která byla v minulém století spojena s dolováním uhlí (uhelný důl Karolina) a ocelářským průmyslem. Karolina, která se nachází na samém okraji historického centra města, prošla před více než deseti lety celkovou rekultivací, došlo k sanaci následků dolování, byly odstraněny nebezpečné odpady a znečištění tak, aby byla umožněna budoucí strategie urbanistického rozvoje města.

CMC architects byli pověřeni, aby navrhli vstupní novostavbu nové rozvojové oblasti Karolina v souladu s koncepcí celkového řešení přestavby území Nové Karoliny. Navrhli jsme tak vytvořit vstupní portál do území, kde je již zrealizována nová obchodní galerie a rezidenční blok s pěší zónou a dále zavěšený most, spojující území s nádražím, a kde se charakteristická průmyslová budova v budoucnu promění na kulturní středisko.

Kancelářský objekt Nová Karolina Park je elegantní prosklenou hmotou s oblými nárožími a velkorysými vstupními portály, asimilující zároveň urbanistické rysy hlavního bulváru vstupujícího do historického centra města Ostravy. Urbanistické řešení kancelářského objektu Nová Karolina Park je součástí kontinuální proměnlivé sítě veřejných náměstí, dvorů, parků a zahrad v rámci Ostravy. Situování objektu je přímo limitováno právě starým důlním dílem Karolina, které svým ochranným pásmem zároveň definuje rozměry vnitřního nádvoří.

Budova je navržena racionálně i s ohledem na životní prostředí (certifikát BREEAM) se zřetelnou identitou „brány“ do současné i budoucí rozvojové oblasti Karolina. Jedná se o velkou stavbu s detaily odpovídajícími lidskému měřítku v exteriéru, s potiskem prosklených částí a klidnější souvislou lineární fasádou ve vnitřním nádvoří, která zdůrazňuje dualitu exteriéru vně a uvnitř vlastní stavby.

Záměr, týkající se fasád, má technický i estetický rozměr – zavedením grafického prvku (na vnější fasádě), -stínícího potisku na každém druhém modulu- snižuje tepelné zisky od slunečního záření o cca 20 % a poskytuje tak každému kancelářskému prostoru vlastní volbu stíněného skla pro zachování soukromí, nebo možnost zcela průhledného skla. Velikost fasádního modulu je 1,35 m -  nejefektivnější rozměr pro navrhování variabilní vnitřní dispozice kanceláří -   modul navazuje na statický systém (8,1 m) a na uspořádání garáží (2,7 m). Větší prosklené plochy o velikosti 2,7 m x 7,3 m jsou začleněny do vnější fasády, aby vyjádřily dynamiku pohybu a aby bylo umožněno vyniknout (na vnitřní fasádě) zcela odlišnému, překvapujícímu charakteru městského prostoru uvnitř nádvoří.

Návrh parkových úprav a citlivé řešení pěších cest bylo v první řadě nalezení vztahu mezi objektem obchodního centra a našeho projektu, jako vstupního portálu do nově vznikajícího areálu. Diagonální pohyb mezi oběma projekty a městem se stal nosným konceptem, s prvky zeleně podél cesty, a na ploše nádvoří. „Vesmírné čáry“ (realizované linie) v nádvoří a branách tuto nově definovanou, ale existující městskou diagonálu podporují a zvýrazňují.

Naším záměrem bylo vytvořit atmosféru překvapení, která podporuje pohyb a zároveň nabízí sociální interakci a místo k relaxaci.
13 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
jak to je doopravdy
PK
14.03.13 04:00
odkaz
Jana Pyšková
14.03.13 10:53
Ještě...
Winter
15.03.13 08:47
Urbanistická nekoncepce
Pavel Nasadil
15.03.13 09:10
Městotvorný a městoborný
Vích
15.03.13 10:16
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od CMC architects, a.s.