Nemo - dům u jezera

Nemo - dům u jezera
Architektura domu je celkově podřízena okolí Mazurského jezera, nad jehož hladinou byl dům postaven. Z poloviny zapuštěný objekt svým širokým otevřením interiéru nijak nenarušuje okolní krajinu. Dům spočívá na pravoúhlém půdorysu, přičemž delší padesátimetrová strana prakticky zabírá celý stavební pozemek. Objekt se přizpůsobuje svahu. Od příjezdové cesty a vstupu zůstává neviditelný. Kromě proskleného vchodu a oken osvětlujících kuchyni nemá vstupní strana žádná okna a do ulice se obrací pouze branami pro automobily a lodě. Střecha domu zarovnaná s úrovní okolního terénu je pokryta štěrkem a částečně trávou (původně byla v projektu zamýšlena vodní plocha).


Dům Nemo je jednopodlažní. Vstup z ulice se odehrává postupným klesáním po šikmé plošině ze žulových kostek. Všechny hlavní funkce domu jsou řazeny lineárně za sebou souběžně s břehem jezera. Doplňkové funkce domu umístěny do druhé linie, aby nezasahovaly do výhledů na jezero.


Do hlavní fasády zasahují dvě polootevřená atria - jedno užší u ložnice a druhé u obývacího pokoje s možností rozšíření venkovní oddechové části s výhledem na jezero. Snížení výškového rozdílu mezi ulicí a jezerem usnadnilo přístup z domu k přístavišti, díky němuž obyvatelé získali možnost těžit co nejvíce benefitů z blízkosti jezera. Z většího atria pak vede hlavní schodiště k malému molu se soukromou pláží, kde je zakotvena loď.


Dům srostl s krajinou. Autor projektu Przemek Olczyk, majitel studia Mobius Architekci, prokázal nadřazenost okolního prostředí nad formou domu v věnoval místu mimořádnou péči, aby zachoval jeho krásu. Architekt zhmotnil své vlastní ambice a současně naplnil očekávání investora v omezených podmínkách, které nakonec posilují estetickou hodnotu místa, kde byl dům vytvořen.
Mobius Architekci
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Preslnenie?
jonatan
23.01.20 08:51
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Mobius Architekci