Nájomné bytové domy CMYK

Výstavba 190 nájomných bytov

Nájomné bytové domy CMYK
Spoluautor: Martin Jančok
Adresa: Sabinovská a Majakovského, Prešov, Slovensko
Investor:Mesto Prešov
Projekt:05.2002
Realizace:2005
Náklady:142 500 000 CZK


V decembri 2001 vypísalo Mesto Prešov verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž na riešenie revitalizácie obytného územia ul. Sabinovská a Majakovského.
V konkurencii 10 projektov zvíťazil náš súťažný návrh .Novozaložená architektonická kancelária zerozero následe spracovala v spolupráci s externými kooperantami PD pre všetky fázy stavby Prešov - Výstavba 190 b.j + technická infraštruktúra. Stavba bola zahájená na jeseň 2002 a s jej dokončením sa počíta v roku 2004.
Riešené územie bolo zastavané obytnými domami z 50tych rokov. Devastácia objektov a ich zlý technický stav viedli k rozhodnutiu mesta túto lokalitu prestavať tak, aby sa zachovala pôvodna
funkcia a urbanistická štruktúra a aby sa zabezpečila opatovná integrácia tohto územia do organizmu mesta. Poloha obytnej skupiny a bezprostredná vazba na centrum s historickým jadrom je hlavným
determinantom určujúcim jej mestský, urbánny chrakter. Základné východiská: poloha, vzťah k historickému jadru, vzťah k štadiónu FC Tatran, významná SJ os Sabinovskej ulice a urbánna a priestorová identita.
Koncept stavia na pôvodnej urbanistickej štruktúre, čiže situuje nové objekty na miesta pôvodnych domov. /V procese realizácie sa pristúpilo k zmene a boli zachované nosné konštrukcie pôvodných objektov a realizuje sa ich rekonštrukcia a dostavba./Zmena pôvodnej podlažnosti je sprevádzaná aj zmenou pôvodne šikmých striech na ploché, ktorá okrem architektonických a výtvarných dôvodov zohľadňuje hlavne širšie urbanistické vzťahy.
Pri maximálnom rešpektovaní architektonických a urbanistických kvalít pôvodnej štruktúry je hlavným cieľom radikálne zmeniť image územia, od pôvodnými obyvateľmi zdevastovanej štvrte k plnohodnotnej obytnej zóne v širšom centre mesta.
Obytná skupina bola v minulosti súčasťou kultúrno-športového diania v meste a jej vizuálny kontakt s najvačším prešovským športovým stánkom jej navždy vpečatil určitú unikátnosť. Návrh
počíta s reprezentatívnym významom danej lokality, preto orientuje hlavný architektonicko-urbanistický znak skupiny na pohľad z futbalového štadióna. Tento znak nadobúda vďaka topografii terénu širší dosah, uplatňujúci sa v diaľkových pohľadoch a predstavujú ho konzolovité vyloženia na západných fasádach. Tieto vyloženia umožnili zvýšenie plošného štandardu bytov a situovanie obývacich izieb s možnosťou atraktívnych výhľadov. Veľké farebné plochy, v základnej farebnosti C,M,Y,K budú pre-
vedené na báze sklenej mozaiky s abstraktným výtvarným motívom. Fasády sú riešené civilne, plastizované balkónmi s rozličným vyložením ,hra okien vyplýva z dispozície v nadstavovaných častiach, šedé omietky kontrastujú s drevenými oknami vo farebnosti smrek svetlý.

Základne údaje:
-celkova plocha riešeného územia: 18 320m2
-počet bytových domov: 10 (typy A, B, C)
-celkový počet bytov: 190
-celková úžitková plocha: 9 142m2
-počet parkovacích miest: 120
6 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Back in the USSR
Chiaro
05.02.06 07:23
...No...on to NENÍ "panelák"!...
šakal
05.02.06 07:36
No....
Pietro
07.02.06 10:36
Je to panelak.
Jan Růžička
09.02.06 06:20
cmyk
jaro kukucka
26.06.07 02:11
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od zerozero