Nádraží Ostrava-Svinov

Revitalizace přednádraží, rekonstrukce a přístavba výpravní budovy

Nádraží Ostrava-Svinov
Investor:Správa železniční dopravní cesty, s. o, České dráhy, a. s., Město Ostrava
Projekt:2000-02
Realizace:2003-06


Původní výpravní budova Svinovského nádraží vznikla v roce 1845. V 70. letech 19. století došlo nejprve k symetrickému rozšíření a v roce 1895 byla ke stávající výpravně (která byla rovněž přestavěna) připojena nová patrová budova. Spolu s novým objektem záchodků byl vytvořen architektonický a urbanistický celek v neobarokním slohu, který byl součástí tzv. severní dráhy Ferdinadovy Vídeň - Krakov.
V přednádražním prostoru měly začátkem 20.století konečnou stanici dvě malodráhy (Svinov - Klimkovice, Svinov - Vřesina - Kyjovice) a tramvaj Svinov - Ostrava. V padesátých letech začala výstavba Poruby a v 70.-letech byla vystavěna nová komunikace Ostrava -. Poruba s tramvajovým tělesem v poloze odsunuté od budovy nádraží na vzdálenost cca 320m, je vedena ve výši cca 11m nad terénem na tzv. Svinovských mostech a byly zrušeny malodráhy, které měly konečnou v těsné blízkosti nádraží. V této době se předpokládala výstavba nové výpravní budovy, která by byla spojena se svinovskými mosty tzv. "Platem", který měl být vybaven i pojízdnými chodníky. Tento záměr se nerealizoval.
Během 20.století docházelo k drobným úpravám na výpravní budově a největší změny na objektu byly provedeny v 70.tých a 80.-tých letech, kdy byly sneseny veškeré architektonické články, osekány římsy a bosáže a dvojitá okna s obloukovým nadpražím byla vyměněna za typová zdvojená, kyvná.

Obsahem výstavby 2. železničního koridoru byla realizace nového objektu stavědla jižně od výpravní budovy a jsou realizovány i dva podchody na nástupiště. Výstavbou 2. železničního koridoru byly nastartovány projekční práce na celkové rekonstrukci území. V 1. etapě je realizován přednádražní prostor s autobusovými zastávkami , nový provozní objekt dopravního podniku s informačním střediskem města,

Stávající historický objekt je situován v uliční frontě. Vybouráním dvou protilehlých a dvou vzdálených objektů vznikl nový přednádražní prostor, do kterého byla nově zavedena autobusová doprava se zastávkami. Umožní městské dopravě se přiblížit do bezprostřední blízkosti nádražní budovy tak, jak to bylo do 70tých let minulého století tramvajovou dopravou.
Pro zvětšení kapacity vnitřních prostor výpravní budovy byla před ní přistavěna vstupní hala s pokladnami a ČD centrem. Z ní jsou vstupy do historického objektu, kde jsou další provozní prostory jako čekárny, restaurace obchody a služby. Historická budova byla rekonstruována do původní neobarokní podoby. Opravena byla i štuková výzdoba v halových prostorách historického objektu. Jelikož z důvodů poddolování celý objekt za svou životnost klesl i s územím o cca 1m, kryté 1. nástupiště neslouží nástupu do vlaků, ale stalo se venkovní čekárnou se stromy, retro stánky a venkovním posezením restaurace.
Přístavba a ostatní prvky v přednádraží jsou řešeny v kontrastu s historickou budovou a maximálně transparentně. Před historickou budovu je umístěn objekt, který má veškerý obvodový plášť skleněný s tenkými ocelobetonovými sloupy a tenkou plnou střechou. Zasklení je řešeno bezrámově, skla jsou upevněna ve sparách na předepnutých táhlech, které v trvalém předpětí udržují pružiny. Krytí autobusových zastávek v přednádražním prostoru je rovněž pouze skleněné s ocelovou konstrukcí pro zavěšení tohoto skla.
Neobarokní budova bude uvolněna ze sevření ulice, která vedla k vlečce bývalé "Manesmanky" a vytváří dominantu přednádražního prostoru, s představenou transparentní přístavbou a s nádrží s vodotrysky, které mají kromě estetické funkce i funkci přirozené klimatizace. Historická budova bude viditelná z přednádražního prostoru i z nové vstupní haly. I večer při umělém osvětlení nová přístavba svou transparentností umožňí pohled na osvětlenou historickou budovu.
Toto řešení umožnilo zachránit cennou nádražní budou na bývalé Ferdinandově dráze a rekonstruovat tak, aby vyhovovala dnešním požadavkům na provoz železničního nádraží této velikosti.

Objekt získal ocenění v soutěžích:
  • CENU GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2007 v kategorii rekonstrukce
  • 1.CENU V SOUTĚŽI TAURUS v kategorii realizace v interierech obč. a průmyslových staveb
v regionálních soutěžích:
  • DŮM ROKU 2007 OSTRAVY
  • 1.CENU STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE v kategorii občanské stavby
14 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
To snad ne?!
Jan Růžička
04.08.06 11:33
Ale ano!
witeg
06.08.06 07:10
Ano ale...
Tom Jung
07.08.06 08:29
Mozna to tak pusobi jenom na me,
A.J.K.
08.08.06 06:02
Nové kráásnéé nádraží
Petr Hýl
10.08.06 04:09
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Ateliér Filandr