Muzeum umění a architektury v Nanjing

Muzeum umění a architektury v Nanjing
Autor: Steven Holl
Adresa: Nanjing, Čína
Realizace:2002-09
Užitná plocha:2800 m2


Základní historický rozdíl mezi západní a čínskou malbou spočívá v perspektivě. Od 13. století se v západní malbě objevují úběžníky ukotvující perspektivu. Čínští malíři, třebaže si perspektivu uvědomovali, odmítli metodu jediného úběžníku a namísto toho vytvářeli krajiny s “souběžnými perspektivami“, v nichž divák malbou prochází. Pro bohaté střídání prostorových mystérií kompozice čínské malby je charakteristické posouvání zorných bodů, prostorových vrstev, rozprostření mlhy a vody.
Nové muzeum leží u vjezdu do Mezinárodní praktické výstavy soudobé architektury v bujné vegetaci krajiny Perlového pramene nedaleko čínského Nanjing. Muzeum prozkoumává posouvající se výhledy, prostorové vrstvy a rozprostření mlhy a vody, které charakterizuje obsáhlé prostorové tajemství kompozice čínské malby. Muzeum se skládá z “pole“ paralelních perspektivních prostorů a zahradních stěn z černé dusané hlíny, nad nimiž se vznáší světlá “figura“. Přímé chodby v úrovni terénu se postupně ve vyšším patře proměňují v točité průchody. Horní galerie, která je zavěšená vysoko ve vzduchu, se rozvíjí ve směru hodinových ručiček a vrcholí “v poloze“ vzhlížející do dálky na město Nanjing. Tyto zorné osy vytváří zpětné spojení s hlavním městem velké dynastie Ming.
Omezení barevnosti muzea na černou a bílou ho pojí se starými tušovými malbami, zároveň však také vytváří dokonalé pozadí pro zdůraznění barev a textur vystavovaných předmětů. Stěny jsou ze začerněného betonu, který byl odlit do bednění z bambusových kmenů. Příčné spoje místního bambusu vytváří ve stěně reliéf. Ocelové nosníky horní galerie jsou obaleny průsvitnou membránou dvojitých stěn a umožňují jim tak, aby se zjevovaly za stěnami jako duchové.
Variabilní výstavní prostory o velikosti 3000 m² jsou doplněny čajovým domkem a rezidencí kurátora muzea, které jsou orientovány k jižnímu světlu a vodě cirkulující v jezírku. Součástí ekologického záměru je také geotermální způsob vytápění a chlazení, stejně tak využití recyklovaných a energeticky nenáročných materiálů.
Steven Holl Architects
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Steven Holl o stavění v Číně
Petr Šmídek
06.11.08 11:54
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Steven Holl