Museum for the Menil Collection

Museum for the Menil Collection
Autor: Renzo Piano
Spoluautor: Peter Rice
Adresa: 1515 Sul Ross, Houston, USA
Realizace:1981-86


Muzeum sběratelkyně uměni Dominique de Menil není pouhým úložištěm stále se rozrůstajících jejích sbírek, ale také centrem hudby, divadla a vzdělávání. Obložení vnějších zdí dřevem odkazuje na podobnost s okolními domy. Hlavním mottem stavby byla demonumentalizace.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Renzo Piano