Pracovní úřad

Pracovní úřad
Adresa: August-Bebel-Platz, Desava, Německo
Soutěž:1927
Realizace:1928 - 05.1929


Budova úřadu práce v Desavě byla sociálně-demokratickým výdobytkem tehdejší Výmarské republiky. V roce 1927 byl schválen „zákon na zprostředkování práce a pojištění pro případ nezaměstnanosti“. Byl tak zapotřebí nový druh staveb starající se o lidi, kteří hledali práci. V roce 1927 vyhrál ředitel Bauhausu Walter Gropius vyzvanou architektonickou soutěž (ještě se jí účastnili Hugo Häring a Bruno Taut - pozn.překl.). Se svým ateliérem pak zrealizoval pracovní úřad v Desavě podle těch nejmodernějších architektonických, technických a funkčních aspektů.
Přes všechno osočování a návrhy ke zbourání za dob nacismu zůstal pracovní úřad se spoustou původních vybavení zachován do dneška.
Za podpory spolkové země Sasko-Anhaltsko, spolkové republiky Německo, městem Desava a společnosti Lotto-Toto GmbH Sachsen Anhalt byla budova v letech 2000-03 pod památkovým dohledem zrekonstruována. Dnes budova opět slouží veřejnému účelu jako pořádkový a dopravní úřad města Desavy.
Tvar a rozvržení budovy vychází ze zcela jasného funkční konceptu Uchazeči o práci byli rozděleni podle pohlaví a povolání do šesti vchodů vedoucích dovnitř úřadu. Čekárny, poradní místnosti a sociální pokladna byly řazeny tak, aby byl možný bezkolizní a co nejplynulejší provoz veřejnosti.
Jako stavební konstrukce byl použit moderní ocelový skelet, který byl vyzděn žlutými ostře pálenými cihlami. Pro přirozené osvětlení vnitřních prostorů a haly byla využita shedové střecha a horizontální světelný strop z prizmatických skel. Pro všechny vnitřní prostory byl zvlášť vytvořen barevný koncept (nejen výmalba, ale také vybavení nábytkem a návrhy osvětlovacích těles pocházelo z dílen Bauhausu - pozn.překl.).
Pokud to bylo jen možné, byly při rekonstrukci obnoveny do své původní podoby také venkovní plochy. Přijezdová rampa s ochranným přístřeškem jsou naproti tomu novostavby, které vznikly pro potřeby dopravního podniku. Dřevěná okna na vnější stěně (původně byla osazena pásová okna s rámy z ocelových profilů - pozn.překl.) stejně jako pozdější přístřešek na kola z roku 1936 byl ponechán jednak z funkčních důvodů, ale také jako doklad stop zanechaných na stavbě v průběhu dějin.

Návštěvy a prohlídky s průvodcem
Během úředních hodin lze kruhovou stavbu kdykoliv navštívit. Komentované prohlídky budovy jsou nabízeny nadací Bauhas, Gropiusallee 38, 06846 Dessau. Telefon: 034-6508251
informační panel před úřadem
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Walter Gropius