Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo

Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo
Adresa: Werderscher Markt 1, Berlín, Německo
Soutěž:1995
Projekt:1996
Realizace:10.1997 - 11.1999
Užitná plocha:50800 m2
Náklady:90 000 000 Euro


Novostavba ministerstva zahraničních věcí je rozšířením bývalé Říšské banky z 30. let, kterou v 90. letech zrekonstruoval prof. Hans KollhoffHelgou Timmermann. Princip kompaktní formy založené na modulu 1,35 metru, spočívá v kompozici rozdílných stavebních objemů s otevřenými dvory, které reagují na svoje nejbližší okolí.

Stavby vytváří svými dvory navenek orientovaná městská prostranství. Ty se pak staly součástí struktury městských zahrad a náměstí, které ovlivnily podobu historického středu Berlína. Dům nechce být uzavřeným blokem, ale součástí města. Jeho otevřené dvory jsou orientovány k městu a přivádějí město do domu. Jsou koncipovány jako společné prostory, které dávají každému pracovišti vlastní prostorovou identitu a zvláštní vztah k městu. V těchto prostorách se ukazuje otevřený charakter domu: jsou místem setkávání, místem pro veřejnost. Dvůr se světlíky na Werdesher Markt (překl. tržiště na říčním ostrově) vychází z hlavního vstupu od města, zastřešuje městské prostranství, místo pro návštěvníky, veřejnost a výměnu informací. Městská lodžie na ostrově Sprévy je místem pro uživatele i hosty a zahradou odkud se otevírají výhledy do dálek a historie města. Vstupní dvůr naproti staré budově je druhým příchozím místem. Rozšiřuje meziprostor na náměstí, které oba domy spojuje a přijímá hosty a spolupracovníky.
Knihovna je introvertní místo klidu, otevřená čtenářská krajina, která se odvíjí kolem centrálního shora osvětleného „čtenářského dvora“. Velký, nekrytý, dovnitř obrácený prostor stojí v kontrastu k malým pracovním a čtenářským plochám ležícím umístěným na fasádě a nabízejícím přímý kontakt s městem. Oba prostory, které vytvářejí hlavní vstupy do ministerstva – dvůr se světlíky u Werdesher Markt a přijímací dvůr mezi starou budovou a novostavbou, jsou propojeny centrální vstupní dvoranou. Vstupní hala a hlavní přístupové jádro spojují všechny společné prostory, směry a vchody. Město, ministerstvo, odlišně tematizované dvory, cesty k jednotlivým částem domu a umělecky ztvárněný průchod do staré části se střetávají na jednom jediném místě. Dům je charakterizován několika málo vybranými materiály a svojí zdrženlivou světlou barevností.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Müller Reimann Architekten