Administrativní komplex na Lipském náměstí

Administrativní komplex na Lipském náměstí
Adresa: Leipziger Platz 1-3, Berlín, Německo
Investor:Würtembergische Lebensversicherung / Sony
Soutěž:2001
Realizace:2002-06
Užitná plocha:29300 m2
Náklady:50 000 000 Euro


V průběhu dlouhého období zrozená skladba Lipského náměstí nám sama ukázala, abychom velikost jednotlivých částí vystavěli na stávající parcelaci, přičemž každá hmota bude vyjadřovat svůj vlastní charakter a tvůrčím způsobem zapadat do přilehlého městského prostředí. Urbanistický aspekt této úlohy pro nás nespočíval ve ztvárnění jedné velké formy, ale v otázce jak budou jednotlivé části celého souboru reagovat svou specifickou situací v rámci projektu na městský prostor a jaký výraz by měly jednotlivé domy získat. Nakonec nám typologie samotných budov pomohla vyjádřit pevně danou potřebu rozdílnosti. Výraz každého domu je určen specifickým umístěním na pozemku. Tím se podařilo vyhnout libovolné fasádní typologii, která hrozí téměř vždy při vytváření rozdílných fasád na stejné půdorysné struktuře. Podobně jako u lidské tváře, vytváří stavba na základě obdobné nosné konstrukce odlišnou fyziognomii a dodává jednotlivým domům vlastní identitu, obraznost a výraz.
Svislé členění „Torhaus“ (vstupní budova, portikus) na rohu Postupimského a Lipského náměstí rovnoměrně obíhá kolem nepravidelného tvaru domu. Potvrzuje věžovitý výraz v čele, převádí jednotlivé fasádní roviny do sebe a sjednocuje je do velice neobvyklé geometrie.
Část „Stadtpalais“ (městský palác) je určena fasádou na jihozápadě Lipského náměstí. Rovnoměrně rozdělené velké okenní otvory se šikmo zkoseným ostěním dodává fasádě na poklidném a velkorysém výrazu.
Úzký „Kontorhaus“ (kancelářský dům) vytváří přechod mezi drobně rozkouskovanou zástavbou na jižní straně náměstí. Fasáda je rozdělena do tří širokých svislých polí, které dávají fasádě zasazené do úzkého prostředí na velkorysosti a přebíjejí štíhlý rastr kancelářských os. Dlouhý „Geschäftshaus“ (obchodní dům) na Stresemannstrasse vede přes ulici Planstrasse. Fasády pokračují stejně za roh. Také zde je díky rozdílným proporcím a změnám ve výšce parapetu zajištěn zcela odlišný výraz.
Müller Reimann Architekten
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Berlín?
můra
06.05.10 08:27
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Müller Reimann Architekten