Městský dům Bahnhofsstrasse

Stadthaus Bahnhofsstraße

Městský dům Bahnhofsstrasse
Autor: Max Dudler
Adresa: Bahnhofsstraße 1, Brémy, Německo
Investor:KPS Real Estate GmbH & Co. KG
Realizace:2013-14
Užitná plocha:2400 m2


Osmipodlažní polyfunkční budova od berlínského architekta Maxe Dudlera leží na frekventované komunikaci vedoucí z hlavního vlakového nádraží do historického centra Brém. Po tříleté práci byl začátkem srpna 2014 na prestižní adrese Bahnhofstraße 1 dokončen nárožní dům, který nabízí oproti předchozímu objektu téměř dvojnásobnou kubaturu. Velkoryse koncipovaný parter slouží jako bankovní filiálka a zbývajících sedm horních pater vyplňují kanceláře. Odskakující kamennou fasádu tvoří monotónní rastr hluboko zapuštěných okenních otvorů. Opakující se fasádní vzor vytváří nárožní “chybu“, kterou se autor odvolává na severoněmecký expresionismus 20. let minulého století. Přes všechny odkazy na místní historii je výsledkem moderní administrativní budova, která by mohla stát v jakémkoliv německý mluvícím městě (například v Curychu nebo Berlíně, kde Dudler provozuje svoje kanceláře).
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Max Dudler