Městské bytové domy Zátiší-Plzeň

Městské bytové domy Zátiší-Plzeň
DSP a DPS:projektový Atelier Assa spol. s.r.o.
Adresa: Línská a Kreuzmannova, Skvrňany, Plzeň, Česká republika
Projekt:2011-18
Realizace:2019-22


Těžištěm projektu komplexní revitalizace území obklopujícího Línskou a Kreuzmannovu ulici v Plzni-Skvrňanech se stal návrh 18 nových bytových domů se 192 byty. Novostavby nabízející dostupné komunální bydlení pro seniory, hendikepované občany, samoživitele i mladé rodiny nahradily 23 objektů z poválečného období. Ty soustředily 92 bytů a kvůli nevyhovujícímu technickému stavu byly zdemolovány. Novými objekty a celkovou transformací území, která probíhala ve třech etapách, město Plzeň zareagovalo na koncentraci lidí ohrožených sociálním vyloučením a riziko vzniku sociální segregace.
V ateliéru projectstudio8 jsme připravili studii celé lokality i jednotlivých budov. Základním principem revitalizace se stalo zachování charakteru území, navrhli jsme proto soubor menších třípodlažních obytných domů obklopených vzrostlou zelení, kdy stávající stromy doplnila nová výsadba. Bydlení zde doplňují prostory pro obchod, sociální služby a komunitní aktivity, situované v přízemí několika budov. Nechybějí ani dětská hřiště.
V souladu s účelem souboru jsme objekty navrhli jako sestavu prostých kvádrů s plochou střechou. Třetina objektu v severní části území má východozápadní orientaci, všechny ostatní – s jedinou výjimkou – jsme orientovali delšími fasádami ve směru sever–jih. Více než polovinu bytového fondu tvoří jednotky 1+kk o výměře 32 m², 89 bytů má dispozici 2+kk a plochu 46 m². Zatímco v přízemí budov se nachází vždy trojice bytů, první a druhé patro zahrnuje vždy čtyři byty. Celkem 21 bytů je bezbariérových. Většinu obytných místností jsme orientovali vždy k jedné z delších fasád a jejich plochu jsme rozšířili o balkony, rozmístěné v průčelí ve střídavém rytmu. Civilní pojetí celého souboru jsme promítli i do barevnosti – monochromatickou kombinaci bílých omítek a šedých okenních rámů, balkonových stěn, zábradlí či klempířských prvků doplňují barevné rámy „markýz“ hlavních vstupů a akcenty ostění.
projectstudio8
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od projectstudio8