Bytový dům Svornost

Bytový dům Svornost
Adresa: Dílenská 1534/23, Doubravka, Plzeň, Česká republika
Investor:Madruzzo a.s.
Projekt:2020
Realizace:2021


Ocenění:
Čestné uznání poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2020
3. místo v kategorii Rezidenční projekty menšího rozsahu ve 23. ročníku soutěže Best of Reality
Bytový dům Svornost se leží na křižovatce ulice Dílenská a Skalní v nárožní poloze. Na řešeném pozemku se historicky nacházel objekt společenského domu Svornost. Ten svou lokací a funkcí pozbyl významu a postupně zchátral. Nový objekt respektuje blokovou zástavbu a propisuje se do historické půdorysné stopy společenského domu. Objekt je členěn na čtyři základní hmoty. Do mezer mezi nimi jsou umístěny vertikální komunikace s průchody. Celkem čtyři nadzemní obytná podlaží jsou vystavěna na jedno podzemní s parkováním pro automobily. Tvar půdorysu do „L“ vymezuje vnitroblok se společnou zahradou, parkovacími místy, a v části přilehlé k bytům pak předzahrádkami, které slouží k soukromým účelům bytů. Drobnou nuancí je objekt s bytem a zahradou vystupujícím z hlavní hmoty, která má zelenou střechu. Tou je opatřen i nořící se betonový tubus vjezdu do podzemního parkování. Jednotlivé hmoty domu jsou pojednány rozdílnými fasádami. Je zde striktně vyloučena možnost balkónů v uliční čáře. V kontrastu jsou řešeny fasády ve vnitrobloku, kde jsou umístěny horizontální lodžie doplňující relaxační charakter vnitrobloku. Nároží domu nese historickou stopu i v podobě nápisu, který se promítá na jeho fasádu za slunečných dnů. Objekt obsahuje 46 bytových jednotek a 59 parkovacích míst.
projectstudio8
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od projectstudio8