Mateřská škola Stephanus I

Mateřská škola Stephanus I
Adresa: Robert-Schuman-Strasse 37, Wolfsburg, Německo
Realizace:1967-70


Mateřská škola na Robert-Schuman-Strasse ve Wolfsburgu patří mezi nepříliš známé projekty německého architekta Hanse Scharouna. Přitom se jedná o jednu z mála Scharounových realizaci školních budov. Od svého dokončení před více jak čtyřiceti lety prošla školka řadou přestaveb interiéru, změn v opláštění a také pozdější dostavba garáže dnes jen málokomu připomenou Scharounův rukopis. Základní hmota přesto stále vyzařuje Scharounovu hlavní myšlenku, aby dětem bylo nabídnuto co nejrozmanitější prostorové členění a mohly tu zažít odpovídající sociální vazby. Podle Scharouna by se mělo dítě v tomto věku cítit součástí nové společenské jednotky a vývojově dospět v zodpovědné jedince, kteří se začlení do společnosti. Po vzoru biologické rodiny a dítěti povědomého rodného domu Scharoun navrhl relativně malý objekt školky tvořené trojicí samostatných “bytů“ pro skupiny složené ze dvaceti dětí se samostatnými umývárnami a venkovními prostory ke hraní. Tyto samostatné jednotky jsou napojeny na sousední kuchyni, odkládací komory a místnost vychovatelek. Jednotlivé “byty“ jsou od sebe jasně odděleny, aby se děti mohly nejprve identifikovat se svojí skupinou a následně s větším společenstvím. Dvě sousedící skupiny mají zasunovací harmonikové dveře umožňující vzájemné propojení a vznik velkého společného prostoru k pořádání veřejných událostí. Podle Scharouna jsou děti ke svému okolnímu prostředí chovají zcela otevřeně a jeho návrh jim tak v ničem necloní, naopak usiluje o silné propojení s vnějškem. Kromě toho Scharoun propagoval, že „tělesný a duševní vývoj jedince vyžaduje mnoho jasu a sluneční jižní záře.“ Přirozené osvětlení severních částí učebních místností je však zejména v zimních měsících spíše sporadické. Vnitřní chodby jsou osvětleny shora pomocí světlíků. Jednoduchý tvar čtvercového půdorysu, na něhož jsou navěšeny lichoběžníkové herny ujasňuje, že si děti v tomto věku prostor ještě zplna neuvědomují, ale přesto je oslovuje a jistým způsobem ochraňuje. Výsledná plocha “bytu“ činí 69 m² (2 m² herny na jedno dítě plus potřebné zázemí).
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Hans Scharoun