Mateřská škola Mladi Rod

Otroški vrtec Mladi Rod

Mateřská škola Mladi Rod


Život každého člověka je utvářen od útlého dětství. Po vlastním domově jsou nejčastějším místem trávení času jesle a mateřská škola. Prostředí, v němž si utváříme prvotní sociální vazby, by měla být přikládána velká důležitost. Ve vysloužilých kontejnerech či panelových stavebnicích bude mít úsilí vychovatelek podstatně menší účinek než tam, kde se přirozeně cítíme dobře.
Pro slovinského architekta Stanko Kristla byl vztah uživatele a prostoru stejně tak důležitý jako konstrukční stránka stavby. Kristl se sociologickým a psychologickým účinkem prostoru na děti zabýval již během navrhování univerzitního klinického centra v Lublani (1967-76), přičemž toto téma zužitkoval i při sepisování své doktorské práce. Kristlovi byla rovněž vlastní touha po inovaci. Ať dostal jakékoliv zadání, vždy hledal nové odpovědi a novátorská prostorová řešení, což je patrné i z jeho návrhu mateřské školy Mladi Rod, kterou tvoří trojice kruhových pavilonů lehce se vznášejících nad travnatého parku uprostřed poválečné rezidenční čtvrti Bežigrad na severu Lublaně. Každý z pavilonů byl navržen jako samostatně funkční jednotka složená z 4 - 6 dětských heren rozložených do kruhu jako okvětní lístky. Hlavní myšlenkou školky, která se nepodobá žádné jiné stavbě, kde děti doposud měly možnost vyrůstat, bylo prostor co nejvíce otevřít ke slunci a do zahrady, aby děti nabyly dojem, že se nachází v přírodním prostoru. Výsledkem bylo deset kónických prostorů, které z psychologického hlediska nabízí lepší pocit ochrany než ortogonální systém, v nichž může pobývat až 275 dětí. Rozdělení do tří samostatně částí, které bylo na svou dobu nezvyklé, má praktický účinek v zabránění přenosu nemocí mezi dětmi. Zatímco zvenku převládá pohledový beton, o jehož zjemnění se snaží dekor z otlačených polokoulí, tak v interiéru převládá teplá atmosféra navozena dřevem a textiliemi. Dřevěné nejsou pouze podlahy, ale z akustických důvodů také stropy. Dělící příčky jsou pouze do výšky 1,3 metru a dále navazuje transparentní zasklení, které umožňuje lepší dohled nad dětmi.
Všechny tři pavilony jsou ze severní strany propojeny protáhlým křídlem, kam je umístěno veškeré zázemí, kanceláře a kuchyně poskytující svoje služby i okolním školkám. Spojující křídlo je z velké části zapuštěno do země a neruší tak dojem samostatných pavilonů. Navíc je celé provozně oddělené od dětského prostoru.
Kristlova škola představuje nejčistší příklad strukturalismu ve slovinské architektuře. V té době získala pozitivní ohlas nejen u odborníků, ale také v tisku a získala řadu mezinárodních ocenění. Byl o ni také zájem v Bělehradu či Západním Berlíně. Projekt však tehdy narazil na nedostatek pochopení politiků, což dnes kompenzuje fakt, že se školka Mladi Rod těší široké oblibě mezi dětmi i jejich rodiči.
0 komentářů
přidat komentář