Mateřská škola KIBE

Kinderbetreuungseinrichtung KAGes & Medizinische Universität Graz (MUG)

Mateřská škola KIBE
Spolupráce:Karin Prieler
Adresa: Stiftingtalstraße 89/91, Štýrský Hradec, Rakousko
Investor:Medizinische Universität Graz
Soutěž:2010
Projekt:2011
Realizace:2013-14
Užitná plocha:2220 m2


Mateřská škola je po domácím zázemí druhým významným prostředím, kde si dítě utváří sociální vazby a podvědomě formuje to, co bude v životě považovat za standard. Architektonickým návrhům vzdělávacích staveb by proto měla být od počátku věnována zvýšená pozornost. Zanedbání rané fáze se později hůře napravuje.
Ve vilové čtvrti Stifting na východním okraji Štýrského Hradce navrhla dvojice místních architektů Hans Gangoly a Irene Kristiner mateřskou školu KIBE, která svým rozsahem a členitostí připomíná urbanismus malého města. Pestrobarevný kompaktní objekt zarůstající do svahu nabízí pestrou paletu vnitřních i venkovních prostorů, atrií, dvorů, loubí, chodeb, přístřešků a hracích místností, které dokáží plně uspokojit zvídavé dětské potřeby. Dispoziční kompozice přízemní stavby umožňuje společné družení i jasné oddělení jednotlivých dětských skupin. Situováním objektu do svahu a osázení ploché střechy vegetací napomohlo k lepšímu začlenění velké hmoty do údolí. Respektování topografie napomohlo ke snazšímu splnění specifických požadavků na stavbu, jimiž byla ochrana okolí před hlukem z venkovních hřišť. Celý dům je protkán řadou hracích prvků, které procvičují akustické, vizuální a hmatové schopnosti dětí.
0 komentářů
přidat komentář