Lovecká chata v oboře

Lovecká chata v oboře
Dyje-lužní les-nivní luka-mokřad. Orel královský, jelen jako král…
Obora je úkryt, ochrana, místo pro souboj i skon. Místo posvátně klidné a nespoutaně divoké zároveň.
Přirozený tok přírody, času i vody se zrcadlí v citlivém přístupu majitele k oboře. Krajina získává zpět podobu, jakou měla před regulací řeky Dyje v 70. letech minulého století. Navrací  se vodní tůně v místech bývalých mrtvých ramen a kolem nich se vysazují původní dřevinné porosty. Zamokřené sníženiny opět dostávají charakter podmáčených nivních luk. Návrat Luňáka červeného je toho důkazem.

Stávající zelený val, chránící otevřenou část obory od ruchu silnice se stal úkrytem pro loveckou chatu-pozorovatelnu, která nahradila původní technicky nevyhovující objekt.
Chata poskytuje oboře především nutné zázemí (pracovna oborníka, sklady a tech. místnosti), stává se však také místem  pro setkávání se - ať už s přáteli či s rozmanitými podobami okolní přírody.
Návštěvníci zde stráví chvíle nejen pozorováním zvěře a porovnáváním svých nabytých zkušeností  a zážitků, ale mohou i spočinout v účelně zařízených pokojích.  Poslech jelenů v říji jim zpříjemní sálavé teplo krbu.

Objekt je vyzděn z železobetonových tvárnic, doplněn tepelnou izolací a obložen kamenným obkladem v gabionech. Z důvodů zaplavování okolních luk je pobytová úroveň zvýšena cca 80 cm nad okolní terén.
Hlavní  a jediná fasáda je navzdory nepříznivé orientaci vůči světovým stranám otevřena poutavým výhledům do volné krajiny. Okna jsou řešena jako velká štěrbina v kamenné stěně.
Stropní konstrukci  tvoří železobetonová deska, která se v části loveckého salonu zvedá do světlíku, přivádějícího dovnitř chybějící sluneční paprsky. Světlík rovněž umožňuje dosáhnout v části místnosti větší výšky, žádoucí pro umístění trofejí.
Chodba a kuchyň  v zadní části dispozice jsou osvětleny menšími typovými  světlíky.
Střecha se logicky stala součástí stávajícího zeleného valu.
Původně plánovaná masivní dřevěná podlaha byla nakonec nahrazena marmoleem, otisk dřevěných prken zůstal pouze na stropě v podobě pohledového bednění. V  koupelnách a technickém zázemí jsou použity stěrky.
Dřevěné konstrukce včetně oken jsou upraveny tónovaným olejem.

Čas běží a chata jako kámen na louce postupně zarůstá vysokou travou. Jeleni a divočáci se opět prohánějí po kopci a vypadá to, že si ani nevšimli jeho částečné proměny.
22 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
jo
maschiomaschio
28.03.13 03:55
architekt odvedl dobrou práci
Ivo Vermousek
28.03.13 07:28
osvícený investor
roninW
28.03.13 08:06
...
Daniel John
28.03.13 10:22
nádhera!
pek
28.03.13 10:58
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Hana Bainarová