Vinařství Obelisk ve Valticích

Vinařství Obelisk ve Valticích
Adresa: Celňák 1212, Valtice, Česká republika
Investor:Vinařství Obelisk s.r.o.
Projekt:2015-16
Realizace:09/2016 - 10/2017
Užitná plocha:3490 m2
Zastavěná plocha:2100 m2


Návrh interiéru: Hana Bainarová
Výtvarné dílo v interiéru: Natalie Perkof
Dodavatel stavby: Kalab spol.s.r.o.
Dodavatel interiéru: Dřevomonta s.r.o., Dýha Max s.r.o., F&T stolařství v.o.s., DaK INTERIÉRY

Na zeleném horizontu s jedinečným výhledem na Valtice a Pálavu, na místě bývalé roty pohraniční stráže vyrostlo vinařství Obelisk. Obranu státní hranice nahradila péče o vinohrady a o krajinu.
Návrh vinařství čerpá ze stejných tradic a vzorů jako tomu bylo u tvůrců romantických objektů posazených ve volné krajině Lednicko-valtického areálu. V našem případě je to inspirace antických chrámkem přetransformovaná do téměř abstraktní podoby desky podepřené třemi řadami sloupů – takto vytvořený pavilon stojící na pevném soklu jemně doplňuje zelený horizont s vinicemi.

Objekt je rozčleněn na dvě základní zóny - zpracovatelský provoz vinařství v suterénních podlažích a reprezentační a společenské prostory v horním podlaží s prodejnou, sálem a degustací.

Výrobní provoz je založen na gravitačním zpracování hroznů, proto je umístěn ve dvou patrech, kterým vévodí tanková hala obklopená ležáckými sklepy. Vína jsou komplexní, minerální, osobitá a především odráží terroir viničních tratí, ze kterých hrozny pocházejí. Nejlepší šarže vyzrávají v dřevěných sudech, které dopomohou k mohutnosti a komplexnosti těchto vín.

Reprezentační, degustační a společenské prostory tvoří vizitku a jsou nositelé idejí celého vinařství. Chápeme je jako pavilon či budoár – prostor se svým specifickým výrazem i atmosférou.  Vystaveny však nejsou na rozdíl od Valtického zámku lovecké trofeje, ale jsou trofeje vinařského umu Vinařství Obelisk. Barokní a novorenesanční zámecké stropy byly inspirací pro soudobé výtvarné dílo - stropní a nástěnnou intarzii reflektující vlivy okolní poetické krajiny s vinicemi a majitelovy obory Obelisk.

Otevřený ochoz obtáčí cortenový pavilon s velkoplošným prosklením. Vizuálně i mentálně je objekt vinařství napojen na Valtice, Kolonádu (Reistnu) a na panorama Pálavy s vedutou Mikulova.

Přírodní materiály v podobě kamene, betonu a dubového dřeva jsou doplněny sklem, ocelí a cortenem. Tyto tradiční materiály jsou zvoleny jednak z technologického hlediska, ale i pro své další přednosti, kdy beton, kámen i corten  v exteriéru přirozeně stárnou a postupně srůstají s okolní krajinou.

Jelikož nás obklopuje rozsáhlým krajinářským komplex formovaný v 17. – 20. stolení na panství rodu Lichtenštejnů chceme jeho výraz a působení zachovat a podpořit. Větší část vinařství je proto ukrytá pod zemí, viditelná část při dálkových pohledech od Valtic nepatrně vystupuje z vinohradů. V areálu byla zachována většina vzrostlých stromů a příjezdová cesty k vinařství bude lemována nově vysazeným vinohradem. Rozptylový prostor před vstupem se sedacím mobiliářem je řešen jako zelené nádvoří - piazzeta, které čeká na své umělecké dílo.

Hlavním principem při návrhu vinařství byl respekt k okolí, k celému Lednicko-Valtickému areálu, k vinicím, k práci těch, co už tady nejsou, ale jejichž um obdivujeme dodnes. Na tuto kvalitu se snažíme navázat a snad v ní i pokračovat.
AiD team a.s.
0 komentářů
přidat komentář