Letní dům Lapidus

Letní dům Lapidus
Ateliér Lapidus byl koncipován jako letní dům pro spisovatele a jeho rodinu. Proces navrhování začal vinětou (krátkým popisem atmosféry než samotného objektu) – malé stavby umístěné v lese s otevřenými fasádami spojujícími vnitřní a vnější prostor, bazénem jako jezerem, psacím stolem obráceným k zapadajícímu slunci. Rozhodnutí vytvořit jasnou a minimální konstrukci následně umožnilo ničím nerušený a nevázaný život uvnitř domu.
V návaznosti na okolní terén byl na skalním podloží odlit betonový základ. Na základně bylo vztyčeno devět šestimetrových ocelových sloupů o průřezu 70×70mm. Fasáda – poskládaná z prefabrikovaných masivních dřevěných desek – pomáhá společně se stropní deskou horního patra stabilizovat celou konstrukci. Okna probíhají po obvodu horního i dolního podlaží a celou stavbu zakončuje střecha s mírným spádem.
Vnitřní program je rozdělen na soukromou a veřejnou část. Přízemí podporuje bydlení bez jakékoliv hierarchie. V horním patře jsou umístěny ložnice a soukromé prostory. K rozdělení funkcí napomáhají odlišné materiály – v přízemí, které je otevřené a rozlehlé, se používají surové nezakryté materiály; zatímco v horním patře, které je více zhuštěné, dodává dřevo na pocitu intimity. Minimální konstrukční systém umožňuje následně umožňuje klientům přizpůsobit si dům svým potřebám – svobodně a uceleně.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Arrhov Frick Arkitektkontor