Lázně Darkov

vyzvaná soutěž na řešení budoucího rozvoje Lázní Darkov a jeho okolí

Lázně Darkov
Adresa: Československé armády 2954/2, Karviná, Česká republika
Investor:Lázně Darkov a.s.
Realizace:2011


Vývoj návrhu
Nová zástavba byla vždy koncipována v pásu dalšího prstence, který postupoval od středu města, uvažovali jsme o propojení s městem v paprskovitém směru prostřednictvím tzv. kapilár. Po detailním prověření stavebního programu jsme dále pracovali s hlavní lokalitou, kterou vidíme kolem stávajících výškových budov a s pozemky, které bezprostředně souvisejí.

Objekt “had“ – klíčový moment celého návrhu, vzájemné propojení hlavních ubytovacích kapacit hotelu, pojištěnců, lázní, nemocnice a nově wellness je koncipováno prostřednictvím nového vestavěného objektu “had“
v tomto objektu je parter koncipován jako lázeňský prvek, obchody, kavárny, služby – pasáž, vstupní atrium – hlavní, odkud je přístup do části ubytovací kapacity s arabským komunitním centrem a ubytováním pro arabskou komunitu a dále části konferenčních sálů pro potřeby kongresové turistiky, z druhého atria je zajištěn přístup do nemocniční části a části lázeňského rehabilitačního provozu včetně nově budované části wellness.
Těžiště areálu a hlavní provozní uzel tak vidíme v tomto spojení. Umožňuje volný pohyb, promenádu tzv. suchou nohou a v patře propojení ve vytápěných prostorech.

Stávající výšková budova lázní – je koncipován jako hotel s vyšším standardem, dostatečná kapacita, vstupní recepce, v parteru zázemí, v patře hotelová restaurace se zázemím, zvýšení komfortu zvětšením pokojů a zvětšením koupelen, v horní části hotelu umístěno ubytování pro arabskou komunitu, rekonstrukce fasády

Lázeňský dům a wellness – hlavní myšlenkou návrhu je maximálně zefektivnit tento provoz, i když se jedná o stávající objekt, myslíme si, že jde do konceptu nových moderních lázní zapojit velmi komfortně, navrhujeme část objektu přebudovat, část dostavět, koncepčně složit do dvou částí léčebné a nové wellness, přístup je nově navržen z prostoru tzv. hada v patře, u vstupu recepce spojená s barem, recepce - obsluha klientely, výdej klíčů, prádla, bar s výhledem do bazénu

Nemocnice – je zapojena do konceptu tzv. hada, má jak samostatný přístup pro pacienty a personál, tak společný nástup z prostoru druhého atria.

Další části areálu jsou propojeny volně tak, aby nebyly vzájemně omezeny. Části areálu jako sportoviště, park, dům pro seniory, parkovací dům, bytové domy a vila domy jsou provozně nezávislé.

Parkovací dům – nezávislý, snadno přístupný jak z areálu, tak z prostoru veřejné komunikace, navrhli jsme tuto koncepci s ohledem na citlivost k místu, preferujeme stávající zeleň zachovat a požadovaný počet míst koncentrovat do jednoho místa

Domy pro seniory – samostatně stojící, přístupné z areálové komunikace, začleněny do areálu tak, že jsou orientovány směrem ke stávající zeleni

Vila domy – samostatně stojící, umožňují nejvyšší standard ubytování v areálu, dále možný rozvoj v této části jako samostatný development

Sportoviště – je koncipováno do aqua objektu a sportoviště vnitřního a venkovního, umístění v nárožní poloze parcel a parku nebrání spojení s areálem lázní, funguje prostřednictvím původního parku, pěší mohou procházet parkem od objektů lázní a dále od objektů bydlení v domech pro seniory, příp. vila domech, objekty sportu a aqua jsou rozestoupeny tak, aby vtahovaly návštěvníky do svého dění a zároveň umožnily komfortní spojení s další částí parku
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.