Kulturní továrna u jezera

Kulturwerk am See

Kulturní továrna u jezera
Spoluautor: Höhler+Partner
Adresa: Am Kulturwerk 1, Norderstedt, Německo
Investor:Stadtpark Norderstedt GmbH
Projekt:2006-09
Realizace:2011-12
Užitná plocha:3000 m2


Opuštěná továrna na vápenopískové tvárnice byla v rámci druhé Šlesvicko-Holštýnské spolkové zahradnické výstavy (Landesgartenschau Norderstedt 2011) přestavěna na kulturní objekt s hudebním vzdělávacím centrem. Stará cihelna firmy Potenberg je jen malou částí rozsáhlé revitalizace těžebního území o celkové rozloze 72 hektarů, kde se až do roku 1988 nacházela pískovna a dnes je veřejný park s pětadvaceti hektarovým jezerem. Dvě desetiletí opuštěná továrna, která svými výrobky zásobovala celé severní Německo, byla přestavěna podle projektu hamburské kanceláře me di um Architekten s cílem co nejvíce zachovat původní charakter. Nový stavební program kulturního centra tak reflektuje dřívější výrobní proces. Diváci přichází skrze zásobovací vrata, šaty si odloží v přestavěných zásobnících a z lisovny se stal víceúčelový sál s kapacitou až 450 diváků. Pro zvýšení kapacity sálu byly v úrovni míchacích sil přistavěny balkony. Lineární vstupní hala (v místech bývalé posuvné dráhy) spojuje všechny části kulturního centra i nově postavené hudební školy.
Důležitým aspektem byla energetická optimalizace s co nejmenšími nároky kladenými na ventilaci, vytápění a chlazení celého objektu. Díky hybridnímu systému mohou být všechny místnosti po většinu roku přirozeně větrány. Jen v zimě jsou místnosti ohřívány radiačním systémem ve stropech a v létě jsou ochlazovány za pomocí chladné vody z podzemních vrtů. Po konzultacích s ochranáři přírody (Naturschutzbund Deutschland) byly do nového zdiva z vápenopískových cihel integrovány hnízda pro rorýsy, netopýry, včely a další hmyz.
0 komentářů
přidat komentář