Kulturní centrum Střelnice Turnov

Kulturní centrum Střelnice Turnov
Adresa: Markova 311, Turnov, Česká republika
Investor:KC Turnov, s.r.o.
Soutěž:2000
Realizace:28. října 2008


Generální projektant: Němec Polák, spol. s r.o.
Výtvarná díla: Mgr.A. Pavla Gregorová, Mgr.A. Tereza Svobodová
Náklady: (stavba, interier, divadelní a jevištní tech., náměstí): 188 miliónů Kč
Cena za m³:  8 000 Kč
Kulturní dům slouží různým typům využití: malý variabilní sál, divadelní restaurace s barem, informační centrum, zkušebna s nahrávacím studiem, velký sál, klubovny, učebny, a v nejvyšším podlaží kanceláře KC Turnov a byt správce.
Dům vytváří nový městský prostor - otevírá své přízemí aktivitám s celodenním využitím - informační centrum na nároží a restaurace s předzahrádkou v podloubí.  Nároží je vytvořeno ustoupením fronty v půdorysu tak, aby vertikální dominantou náměstí byl kostel Narození Panny Marie. Západní fasáda reaguje na drobné měřítko zástavby Markovy ulice.
Trojúhelník tří domů - kostel, smuteční síň a kulturní centrum - provázaný viditelně (rytmem sloupů a opěrných pilířů, materiálem) i tušeně (…).
Zvolený materiál vychází z materiálu kostela, opěrné zdi v Markově ulici a v širším měřítku i celého regionu. Pískovec jako materiál Českého ráje - dům je blokem kamene, který věž kostela odebíráním hmoty brousí do jednotlivých ploch - faset a upomíná tak na turnovskou tradici opracovávání kamene - českého granátu.
Po setmění, se začátkem kulturních akcí, stíny odhalí skryté - křížovou klenbu.
Objekt má dva vstupy pro veřejnost - hlavní, s krytým předjezdem, z prostoru náměstí, druhý, bezbariérový vstup do sálu a KC, z Markovy ulice. Ve východní části náměstí je umístěn zásobovací vjezd a vstup pro herce.
V přízemí objektu se nachází infocentrum a restaurace, dále vstupní hala se šatnou, bar a zejména malý sál - variabilní prostor se vstupy na dvou výškových úrovních, který lze přestavět pomocí "praktikáblů" a disponuje nezbytným zázemím šaten a skladů. Dále jsou na úrovni přízemí umístěny obslužné provozy kulturního domu: zázemí restaurace, garážový a manipulační prostor, sklady a TZB.
Tříramenné schodiště, s autorskou textilní tapetou, dvojicí lustrů a horním světlíkem, propojuje vstupní halu v 1.np s foyer před velkým sálem v patře. Z foyer je přístupný bar s venkovním atriem, venkovní balkon nad hlavním vstupem a v pokračování centrálního schodiště i balkony sálu a osvětlovací a zvuková kabina. Po stranách schodiště - dva vstupy do hlavního sálu a mezi nimi zázemí s jídelními výtahy do kuchyně restaurace. Jednoduchý prostor sálu - zdobený na pravé stěně historickými dřevěnými terči, dlouhodobě zapůjčenými turnovským muzeem. Na levé stěně průstřely, kterými uvidíte vždy jen v jednom bodě, v ose vstupu, křížek na vrcholu věže kostela. Jeviště je přístupné ze skladového zázemí a hereckých šaten umístěných v mezipatře, pod jevištěm velkého sálu. Na bezbariérový vstup navazuje část kluboven s cvičebnou.
Třetí nadzemní podlaží je přístupné vertikálními komunikacemi a nachází se zde kanceláře Kulturního centra Turnov a byt správce.
Střecha, navržená jako zelená, nebyla z finančních důvodů realizována.
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Gratuluji
Tomáš Jiránek
14.05.09 07:09
schodiště
Radim Špringl
14.05.09 10:38
okolí
vga
14.05.09 02:46
diktátor
tomcerny
17.02.15 05:22
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Atelier 6, s.r.o.