Korunní Dvůr

Korunní Dvůr
Investor:Africa Israel Investments a Adler & Son Group
Projekt:2001-03
Realizace:2003-06


Vinohradský pivovar patří k typickým užitkovým stavbám konce 19. a počátku 20. století. Byl vybudován v letech 1894-1985 firmou Nekvasil, ale postupný stavební vývoj probíhal až do čtyřicátých let 20. století, kdy byl provoz pivovaru zastaven. Nadále zde byla pouze sladovna a poté sklady. Cílem současného projektu je vytvořit obytný komplex uvnitř areálu a zároveň pro rezidenční účely dostavět původní budovu sladovny, zničenou při požáru v roce 2000. Urbanistické a hmotové řešení nových objektů uvnitř areálu vychází z vrstvení hmot, typického pro industriální dvory, a zároveň reflektuje statický ortogonální koncept rezidenční zástavby Vinohrad. Výškové řešení jednotlivých objektů respektuje hladinu okolní zástavby, dominanta nepřevyšuje komíny věží dosavadního objektu sladovny. Důležitou součástí návrhu je členění areálu do zvolna klesajících teras směrem k jižnímu svahu. Architektonický návrh klade důraz na zachování industriálního charakteru celého komplexu při zajištění soudobého komfortu bydlení. Využívá přitom kvalitní trvanlivé materiály, ale také například měřítko velkých továrních oken , které se uplatní zejména u loftů - bytových jednotek a obytnou místností přes dvě podlaží.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od CMC architects, a.s.