Knihovna Ústavního soudu

Knihovna Ústavního soudu
Spolupráce:Veronika Franková
Adresa: Joštova 8, Brno, Česká republika
Realizace:2010


Ústavní soud – instituce vážená a uznávaná, držící se vlastních zaběhlých a neměnných standardů, které jsou pro její zdi posvátné.
Sídlí v budově bývalého Zemského sněmu, kterou pro potřeby moravské sněmovny vybudovali v rámci výstavby brněnského okruhu po vítězství soutěži vídeňští architekti Anton Hofft a Robert Raschka. Rozsáhlá budova palácového typu byla postavena v letech 1875 až 1878 stavitelem Josefem Arnoldem za dozoru zemského stavebního rady Ullricha.

Záměrem projektu bylo vytvoření reprezentativního prostoru knihovny Ústavního soudu, s přístupnou galerií a sklepním skladem archiválií.

Knihovna se nachází v severo-západním křídle budovy bývalého Zemského sněmu s výhledem na Červený kostel. Zabírá 5 bloků v přízemí a 4 bloky v suterénu. Toto rozložení reflektuje funkční uspořádání – v suterénu jsou umístěny sklady knih a technologie vzduchotechniky. V přízemí budovy jsou dvě místnosti volného výběru – z toho jedna hlavní vstupní a druhá hlavně objemová s přístupem na internet.

Prostorový koncept do jisté míry reflektuje historickou stopu vloženého mezipatra, kterým zároveň řeší požadovanou kapacitu volného výběru. V hlavní vstupní místnosti nechává vyniknout dominantní trojici travé a vytváří tak vzdušný reprezentativní prostor. Ve druhé místnosti naopak vytvořil hlavní knihovní prostor volného výběru se schodištěm na galerii, přístup do sklepního skladu archiválií a v podobě PC pracovišť zpřístupňuje celý svět. Poslední místnost přístupná také z chodby slouží jako malá jednací místnost – případně salónek – sloužící nejen knihovně, nýbrž celému soudu.
Koncept standardu vychází z provozních potřeb státní instituce s ohledem na veřejné finance. Byly navrženy tři standardy – hlavní prostory – standard hodný veřejných prostor ÚS.
Patro galerií z černého plechu se zařízlo do bílého prostoru a jeho tmavý lakobelový podhled umocňuje zrcadlením objem fondu. Strukturální (nebylo realizováno) příčné stěny dávají tak vyniknout dvěma bílým tělesům, v podobě recepce a stěny schodiště jako důležitým prvkům pro orientaci návštěvníka. Všechen nábytek je navržen v české klasice – tmavší ořechové dýze. Interiér je doplněn detaily z kartáčované nerezi na níž jsou vylepeny popisy. K tomu odolná hvězdová parketová podlaha z běleného dubu dává prostoru noblesu a další elegantní detail.
Druhý, pro kancelářské prostory. Ten dostal typový nábytek ve standardu ostatních pracovišť a architekt zde zajišťoval pouze ideální dispoziční schéma.
Poslední standard – standard skladů a zázemí. Zde byl hlavní důraz kladen na maximální funkčnost za minimální náklady. Zde jsme se snažili jednoduchými architektonickými zásahy a levnými prostředky vytvořit funkční, ale zároveň decentní prostor. Nové konstrukce byly omítnuty, sanované klenby a stěny byly v kontrastu opatřeny pouze nutným sanačním nástřikem, strojovna VZT byla proti hlučnosti zakapotována zvukově izolační cetrisovou stěnou.

Nadčasový reprezentativní interiér v duchu tradic jedné z nejvýznamnějších institucí v republice. Zpřístupňuje fond v rámci soudu i odborné veřejnosti v památkově chráněném interiéru který prošel ostřížím zrakem brněnských památkářů.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
pochvala
j.sasinka
08.04.11 09:29
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Fandament Architects