Klub mládeže Sjakket

Klub mládeže Sjakket
Adresa: Skaffervej 4-6, Kodaň, Dánsko
Investor:Sjakket Youth Club, Realdania Foundation

Realizace:2007
Užitná plocha:2000 m2
Náklady:3 000 000 Euro


Jak postavit něco, co by i běžné děti z ulice považovaly ze senzační?
Přestavbou staré továrny získali mladí přistěhovalci alternativu, aby se nemuseli jen potulovat na ulici. Sjakket slouží jako společenské centrum převážně pro mladé imigranty. Ve zdejší oblasti plní významnou roli, neboť drží výtržníky mimo ulici, přitom je podporuje a vzdělává. Sjakket se nachází v průmyslové čtvrti na vnějším okraji Kodaně převážně osídlené domácnostmi s nízkými příjmy a přistěhovaleckými rodinami. Hustě osídlená oblast je tvořena starší blokovou zástavbou. Neméně významným faktem je, že místo obklopují průmyslové provozovny.
Na štítové stěny se stejně jako na obvodové zdivo vztahovala přísná památkářská pravidla. Velkolepý klenutý prostor bývalé továrny nabyl nové funkce – jednou zaplněný, podruhé vyprázdněný. Terasa je vklíněna mezi dva oblouky. Zvýšená terasa je pro děti v mnoha aspektech utajenou oázou. Ze zvýšené terasy vedou schody do “hlučného ghetta“ zvukového studia, které je položeno přes dvojicí kleneb a podobá se všudypřítomným přepravním kontejnerům v okolí kodaňského přístavu. Střešní ateliér je jediným novým architektonickým příspěvkem a současně ikonickým prvkem okamžitě patrným v industriální siluetě na severozápadu Kodaně.
Jeden z klenutých prostorů musel být nakonec probourán, aby uvolnil místo velké sportovní hale, zatímco druhý prostor obsahuje komornější funkce. Klenuté sály se jižním směrem otevírají do nádvoří prostřednictvím velkých průmyslových garážových dveří propojujících interiér s okolním městským prostředím. Víceúčelovost mládežnického centra lze nejlépe ilustrovat na způsobech využití, kdy zcela vyprázdněná může sloužit sportovním událostem nebo pro pořádání koncertů a společenských událostí. Místo mezi oběma klenutými sály je určeno kuchyni, koupelnám a skladu sportovního náčiní. Hlavním cílem rekonstrukce Sjakket bylo vytvořit místo, které by sloužilo různým funkcím a věkovým skupinám, ale nejdůležitější bylo vytvořit pozitivní a jasné sdělení pro své okolí. Nasloucháním uživatelů centra, jeho vedoucích stejně jako i okolním obyvatelů pomohlo napomoci v integraci spíše než odcizení, kde se mohou mladí přistěhovalci cítit jako v jejich novém domově.
Objekty byly renovovány takovým způsobem, aby do projektu mohlo být začleněno co nejvíce původní konstrukce překryté futuristickým a jasným prostředím pro mladé využívající služby Sjakket. Bývalé průmyslové stavby tvoří pozadí současné pouliční kultuře, což nejlépe dokládá zachované graffiti a bohaté využití barev v návrhu. Místo abychom graffiti odstranili, tak se samo stalo zdrojem inspirace pro barevné řešení. Každé z venkovních oken má jiné zbarvení probíhající od červené po modrou. Prostřednictvím barev byl vystavěn most mezi generací graffiti a generací, která ji povede pomocí aktivit konaných ve Sjakket.
PLOT
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od PLOT B.I.G. JDS Architects