Klinika Medical Plus

Klinika Medical Plus
Klinika Medical Plus zahrnuje prostory, které byly původně určeny k bydlení. Dispozice pěti bytů byly zcela zásadně změněny, tak aby umožňovaly provoz soukromé revmatologické a osteologické kliniky. Vzhledem k včasnému zahájení prací na architektonické studii bylo možno provést několik konstrukčních změn v právě probíhající výstavbě polyfunkční budovy.
V prostoru čekáren byly přepracováním železobetonových stropů rozšířeny vstupní otvory, sociální zařízení byly redukovány na potřebné minimum, dispozice byly opakovaně měněny až do bodu optimálního funkční ho a provozního rozvržení. Právě na logické uspořádání a funkční návaznosti jednotlivých provozů byl kladen ten nevyšší požadavek.
Klinika je rozdělena do dvou křídel budovy. V každém křídle je shodně umístěna jedna čekárna, sesterna a ordinace. Levá část je doplněna o místnost odběru krve, infuzi, kancelář zabývající se zpracováním výsledků probíhajících výzkumů, denní místnost personálu a také oddychové zázemí majitelky ve formě garsoniéry. V pravé části dále: denzitometrie, kancelář se zasedací místností a sklad léčiv.
Prostor kliniky je pojednán jako světlý monochromatický prostor, kde se střídají matné strukturované materiály s vysoce lesklými a transparentními. Skleněná dělící příčka v hlavní ordinaci původně měla být polepena grafikou, tak aby bylo dosaženo pocitu vyššího soukromí pacienta. V sesterně skleněná stěna prostoru dodává na vzdušnosti a přitom zatažením umožňuje vyšší zvukovou separaci. Atypické tapety, které byly vloženy do prostoru čekáren a zasedací místnosti byly navrženy na míru a představují schematicky ztvárněné buněčné tkáně. Pro jejich parametrický návrh byl využit algoritmus Voronoi. Díky této metodě bylo možno relativně snadno pojednat jednotlivé stěny vždy odlišným tvarovým ztvárněním.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Next Level Studio